Hjem
Strategi

Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 2016-2022

UiB skal påvirke utformingen av EUs rammeprogram, målrette og øke deltakelsen gjennom flere søknader, og tildelte prosjekt og bedre inntjening. UiB skal tilby sine forskere et selektivt og kompetent støtteapparat for søknader, kontrakter og prosjektdrift.

Jorden sett fra rommet
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Innsatsområder

 • UiB skal påvirke utformingen av EUs rammeprogram
 • UiB skal målrette og øke deltakelsen gjennom flere søknader, tildelte prosjekt og bedre inntjening
 • UiB skal tilby sine forskere et selektivt og kompetent støtteapparat for søknader, kontrakter og prosjektdrift

Last ned handlingsplanen (PDF)

Innsatsområde A

UiB skal påvirke utformingen av EUs rammeprogram.

Delmål 1: Synliggjøre og fremme UiBs strategiske og langsiktige interesser i EUs rammeprogram

 • Myndighetskontakt og partnerkontakt
 • Samarbeid med norske medlemmer av EUs programkomiteer
 • Delta aktivt i relevante nasjonale og internasjonale nettverk og organisasjoner
  Ansvarlig: Universitetsledelse, fakultet, FA*, Brusselkontoret
  Tidsrom: Årlig rapport. Evaluering i 2019

Delmål 2: Alle fakultet skal ha vitenskapelig ansatte som deltar som evaluatorer i EUs søknadsbedømming

 • Informasjon og tilrettelegging for registrering med sikte på status som evaluator
  Ansvarlig: Fakultet, FA
  Tidsrom: Årlig rapport


FA: Forskningsadministrativ avdeling

Innsatsområde B

UiB skal målrette og øke deltakelsen gjennom flere søknader, tildelte prosjekt og bedre inntjening.

Delmål 1: Øke inntjening med 20 % og antall søknader med 50 % i forhold til FP7

 • Identifisere fagmiljø, delprogram og tematiske program UiB spesielt bør satse på
  Ansvarlig: Fakultet i samarbeid med FA
  Tidsrom: Årlig rapport

   
 • Målrette incentiv for prosjekt som får tildeling
  Ansvarlig: Universitetsledelse
  Tidsrom: Årlig rapport
 • Konkrete mål og tiltak synliggjøres i fakultetenes og UiBs årlige budsjettforslag
  Ansvarlig: Universitetsledelse, fakultet
  Tidsrom: Årlig rapport
 • Styrke tverrfaglig samarbeid og samarbeid med næringsliv og offentlig sektor
  Ansvarlig: Fakultet, FA
  Tidsrom: Årlig rapport
 • Øke søknadsaktivitet og gjenbruk av søknader. Søke synergier mellom utlysninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  Ansvarlig: Fakultet, BOA*-team
  Tidsrom: Rapport hvert semester

Delmål 2: Økt tildeling av ERC Grants. Måltall: 8 AdvG, 5 CoG, 7 StG**

 • Langsiktig rekruttering og oppbygging av gode kandidater og miljø
  Ansvarlig: Fakultet
  Tidsrom: Rapport hvert semester


FA: Forskningsadministrativ avdeling
*BOA: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
**AdvG: Advanced Grant. CoG: Consolidator Grant. StG: Starting Grant

Innsatsområde C

UiB skal tilby sine forskere et effektivt og kompetent støtteapparat for søknader, kontrakter og prosjektdrift.

Delmål 1: Målrette tjenester, opplæring og analyse

 • Videreutvikle BOA*-teamet for integrert sentraladministrativ støtte og opplæring knyttet til BOA* og tilhørende analysegruppe
  Ansvarlig: Sentral­administrative avd., BOA*-teamleder
  Tidsrom: Årlig rapport. Evaluering 2019

   
 • Arbeide for at 6 søknadsrådgivere får status som evaluatorer i EUs rammeprogram
  Ansvarlig: FA

Delmål 2: Brusselkontoret skal brukes av alle fakultet

 • Utvikle og implementere en plan for synliggjøring og bruk av Brusselkontoret
  Ansvarlig: FA, KA og fakultet
  Tidsrom: Høst 2016/årlig rapport

Delmål 3: Synliggjøre UiBs ledende fagmiljø

 • I mediekontakt og kurs prioriteres strategiske satsinger og BOA-aktivitet
  Ansvarlig: KA, BOA*-team, fakultet
  Tidsrom: Årlig rapport

Delmål 4: Personalpolitikk og karriereutvikling som samsvarer med europeiske krav og forventninger

 • Informere om og øke anvendelsen av «Den europeiske erklæringen om forskere» og «Adferdsregler for rekruttering av forskere»
  Ansvarlig: HR
  Tidsrom: Rapport ved utgang 2016

   
 • Oppdatere regelverk og praksis for karriereutvikling, rekruttering og tilsettingsforhold
  Ansvarlig: HR
  Tidsrom: Årlig rapport


*BOA: Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
FA: Forskningsadministrativ avdeling
HR: HR-avdelingen
KA: Kommunikasjonsavdelingen