Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Dine meninger teller

Gi dine innspill til ny strategi

Hva er viktig for deg som student eller ansatt ved UiB? Hvordan tenker du UiB bør utvikles i de kommende årene? Bidra til med dine innspill til strategi@uib.no.

Bilde av magnoliablomstring på UiB
Foto/ill.:
Solfrid Torvund Langeland/UiB

Hovedinnhold

Universitetsstyret vedtok 2. februar 2022 å sette i gang arbeidet med ny strategi.

Strategien er universitetets fremste verdidokument. Den skal gjenspile institusjonens sentrale rolle i samfunnet. Den vil være et dokument som som tydelig målbærer UiBs rolle som skaper og forvalter av uavhengig kunnskap.

Bidra i arbeidet

Strategiprosessen er en viktig del av et levende universitetsdemokrati, og det blir lagt til rette for en åpen og inkluderende prosess hvor ansatte og studenter blir inviteret til å gi sine innspill.

Det vil bli holdt flere innspillsmøter underveis i strategiarbeidet.

Ansatte og studenter er også velkommen til å sende sine innspill til strategi@uib.no