Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Klart for styreseminar:

Ambisjoner for et nytt tiår

Onsdag 4. mai er satt av til et seminar for Universitetsstyret, universitetsledelsen og dekaner. Styreseminaret har tittelen "Ambisjoner for et nytt tiår".

museplass med ukrainsk flagg
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright

Hovedinnhold

Til seminaret stiller flere eksterne innledere, deriblant Sharon Rider fra Uppsala universitet, Mats Brenner fra Lund universitet, Ingfrid Haldorsen, leder av Mohn Medical Imaging and Visualization Centre, TV2-direktør Olav Sandnes og Kjell Salvanes fra NHH.

Flere interne innledere stiller også. Sammen skal de bidra med ulike perspektiver på kvalitetsutvikling, samfunnskontakt og bredde versus spesialisering.

Universitetsstyret vil få fortløpende orienteringer om strategiarbeidet.  

Etter planen vil UiBs strategi bli vedtatt av styret tidlig i 2023.