Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Kunnskapsgrunnlag for strategien

Notat: UiBs arbeid med strategien 2023-2030

Dette analysedokumentet vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for UiBs nye strategi. Analysene skal danne et bilde av UiB, se på relevante utviklingstrekk og drøfte tiltak som er viktige for å sikre våre kjerneverdier og videreutvikle UiBs profil. Les analysenotatet her.

bilde fra christie
Universitetet i Bergens strategi er institusjonens fremste verdidokument og skal gjenspeile institusjonens ambisjoner. Strategien skal baseres på universitetets grunnleggende verdier og være et dokument som fastslår UiBs viktige rolle som et sted for kunnskapsforvaltning, kreativitet og fri forskning.
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Det tar utgangspunktdagens status: UiB er et sterkt internasjonalt forskningsintensivt universitet,med særlig ansvar for den brede nasjonalekunnskapsberedskapen i Norge.

Analysene skal danne et bilde av UiB i lys av sektorens utvikling senere år, se på relevante utviklingstrekk og drøfte virkemidler og tiltak som er viktige for å sikre våre kjerneverdier og videreutvikle UiBs profil. Ved siden av vurderinger og data fra UiBs Analysegruppe utgjør nasjonale utredninger og kunnskapsoversikt er et vesentlig grunnlag for analysen.

I det videre arbeidet med strategien vil universitetet invitere utvalgte nordiske kunnskapsinstitusjoner til dialog om ulike aspekt og særtrekk ved UiBs og nordiske universitets internasjonale posisjon og virksomhet.

Vi vil stille spørsmål ved om hvilke felles utfordringer og muligheter vi har i et større globalt bilde, og utveksle erfaringer om hvordan systematisk jobbe for å utvikle organisasjonen i et større internasjonalt perspektiv. De videre analysene vil gi plass til ulike eksterne perspektiver og innspill.