Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Innspill til ny strategi:

Digitalt dialogmøte for fakultetene

Vil du holde deg oppdatert på arbeidet med UiBs strategi for 2023-2030? Fakultetene inviteres til digitale allmøter.

Hovedinnhold

7. oktober er alle ansatte og studenter ved  Det juridiske fakultet, Det humanistiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Universitetsmuseet invitert til et digitalt allmøte.

Prorektor Pinar Heggernes, leder av arbeidsgruppen, vil orientere om sentrale punkter i strategiprosessen. Dekanene ved de tre fakultene samt Universitetsmuseet vil stille til møtet.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål på forhånd og i chat under møtet. Det vil også være mulig å stille spørsmål anonymt.

Her er lenke til det digitale allmøtet.