Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Nyhet

UiB som arbeidsplass: -Mange gode innspill til strategien

Universitetet i Bergen inviterte hele universitetet til innspillsmøte om UiB som arbeidsplass. Innspillene tas med i strategiarbeidet som pågår for fullt.

Margareth Hagen innledere på innspillsmøte for strategien.
UiB-rektor Margareth Hagen innledet innspillsmøtet.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Hovedinnhold

– Vi er en stor institusjon, og en stor arbeidsplass. Vi er heller ikke en hvilken som helst arbeidsplass. Universitetet i Bergen består av ulike miljøer og grupper, og sammen har vi en rekke verdier som er viktige for oss, sa rektor Margareth Hagen i sin innledning til møtet, og trakk spesielt frem mangfold og likestilling som sentrale verdier.

Underveis i strategiarbeidet, som pågår gjennom 2022, har universitetsledelsen invitert universitetssamfunnet til flere innspillsmøter om ulike tema. 7. november var temaet UiB som arbeidsplass, og innspillsmøtet startet med at psykologiprofessor Guy Notelaers ved Institutt for samfunnspsykologi holdt en innledning om hva som kjennetegner gode arbeidsmiljø, samt hva som skaper engasjement og produktivitet. 

Videre delte hovedverneombud June Indrevik (hovedverneombud), Kjell Erik Lommerud (Forskerforbundet), og Kristian Botnen (Akademikerne) sine innspill og tanker om universitetssamfunnet og UiB som arbeidsplass i dialog med HR-direktør Sonja Dyrkorn.

Ansatte som ressurs

– Jeg forventer en synliggjøring i strategien at de ansatte er universitetets viktigste ressurser, sa Indrevik, og la til at strategien må adressere arbeidsmiljø, både psykososialt og organisatorisk.

Kjell Erik Lommerud fra Forskerforbundet fulgte opp, med at det er lite konflikter på UiB sammenlignet med andre institusjoner, og mener at UiB fremover må tenke gjennom hvordan man lager gode karrierestiger, spesielt for de unge forskerne ved universitetet. 

Instituttleder Lise Rykkja (Institutt for politikk og forvaltning, SV) og administrasjonssjef Kari Nordvik (Kjemisk Institutt, MN) var begge invitert til å komme med innspill til strategien, og flere ansatte som var i salen tok ordet og delte sine meninger om temaet. 

Språk og mangfold

Tema som ble adressert var blant annet språk, mangfold og inkludering, samt hva UiB bør gjøre for å beholde arbeidskraft i årene som kommer.

– Arbeidet med strategien fortsetter for fullt, og i arbeidet ser vi at verdier og hvem UiB er, og hvem vi ønsker å være er i ferd med å materialisere seg, sier prorektor Pinar Heggernes, som leder arbeidsgruppen som jobber med strategien.

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til strategiarbeidet på strategi@uib.no