Hjem
Strategi 2023–2030

Infrastruktur og bygg

Hovedinnhold

  • Utforme brukervennlige og hensiktsmessige rutiner, system og infrastruktur for en effektiv organisasjon som støtter opp under kjernevirksomheten
  • Utarbeide helhetlige planer for forskingsinfrastruktur som vektlegger nasjonalt og internasjonalt samarbeid
  • Utvikle de vitenskapelige samlingene i samsvar med deres nasjonale og internasjonale betydnin og gjøre dem digitalt tilgjengelige for forskning
  • Realisere UiBs planer for arealutvikling og universitets bygninger og sørge for at utdannings-, forsknings og formidlingsfasilitetene holder en høy standard
  • Forvalte og utvikle universitetssamfunnets mange møteplasser som stimulerer til engasjement og debatt på tvers av fag- og organisasjonsgrenser
  • Arbeide for en klimanøytral eiendomsportefølje med en lokal, fornybar energiproduksjon