Hjem
Strategi 2019–2022

Kunnskap som former samfunnet

Illustrasjon som viser byen Bergen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Det går en rød tråd fra skjelettene i Hvalsalen på Naturhistorisk museum, via Fridtjof Nansens banebrytende studier av slimålens nerveceller til dagens fremragende geobiologiske dypvannsforskning.

Fra Armauer Hansens oppdagelse av leprabasillen til fremragende forskning på kreftmarkører via banebrytende hjerneforskning til intervensjonsstudier på mødre- og barnehelse i Afrika og Asia.

Fra Bergensskolen i meteorologi til dagens Bjerknessenter for klimaforskning.

Fra Stein Rokkans verdenskjente studier av politiske prosesser og konflikter til tverrfakultært samarbeid om demokrati- og rettsstatsforskning.

Fra 1800-tallets fremvekst av unike samlinger, arkiv og ordbøker til dagens prisbelønnede middelalderstudier og arkeologiske utgravninger.

Det går en rød tråd gjennom det akademiske miljøet som er vokst frem på Nygårdshøyden, Haukelandsområdet og Årstadvollen, og som nå utgjør et ledende europeisk forskningsuniversitet i kunnskapsbyen Bergen.

Vi skal bygge videre på disse tradisjonene og være et nyskapende universitet, hvor grenser mellom fag krysses og kunnskapsfronter flyttes, på veien mot et bærekraftig globalt samfunn.