Hjem

Strategi

Vi utforsker

Forskere og studenter ved Universitetet i Bergen utforsker grunnleggende spørsmål – helt fra universets opprinnelse, via menneskehetens historie til jordens fremtid.

Collage med bilder fra UiB som illustrerer "vi utforsker"

Vi satser sterkt og langsiktig på grunnforskning. All vår forskning skal holde høy etisk standard og vise tydelig samfunnsansvar.

Vi skal videreføre satsingen på områdene marin forskning, globale samfunnsutfordringer og klima og energiomstilling.

Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

Universitetet i Bergen skal samle de beste talentene blant forskere og studenter. Universitetet skal være et naturlig møtepunkt for forskning, utdanning og formidling av høy internasjonal kvalitet.

Våre forskere og studenter skal sammen skape nye innsikter for å møte de komplekse utfordringene samfunnet står overfor.

Vi skal tilby forskerutdanning av høy, internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Ph.d.-kandidatene våre skal bidra aktivt i nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Vi skal gå i bresjen for å bygge sterke kunnskaps- og kompetansemiljøer på Vestlandet.