Hjem
Strategi 2019–2022

Vi utforsker

Forskere og studenter ved Universitetet i Bergen utforsker grunnleggende spørsmål om universets opprinnelse, menneskehetens historie og jordens fremtid.

Collage som viser forskning ved UiB
​LETER ETTER SVAR: Gjennom vår grunnforsking leter vi etter svar i havet og verdensrommet. Vi utforsker vår opprinnelse og menneskenes fremtid på jakt etter kunnskapen som former samfunnet.
Foto/ill.:
Tracsymbols, NASA, Nick Scheerbart/Unsplash, Eivind Senneset, Ingvild Festervoll Melien, Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Vi satser sterkt og langsiktig på grunnforskning. All vår forskning skal holde høy etisk standard.

Vi skal videreføre satsingen på områdene marin forskning, globale samfunnsutfordringer og klima og energiomstilling.

Vi skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

Universitetet i Bergen skal samle de beste forskere og studenter. Universitetet skal være et møtepunkt for forskning, utdanning og formidling av høy internasjonal kvalitet.

Våre forskere og studenter skal sammen skape nye innsikter for å møte utfordringene samfunnet står overfor.

Vi skal tilby forskerutdanning av høy, internasjonal kvalitet i alle fagmiljøer. Ph.d.-kandidatene våre skal bidra aktivt i nasjonale og internasjonale forskernettverk.

Vi skal gå i bresjen for å bygge sterke kunnskaps- og kompetansemiljøer på Vestlandet.