Hjem
Strategi 2023–2030

Forskning på høyt internasjonalt nivå

UiB skal flytte kunnskapsgrensene og bidra til en bærekraftig og demokratisk framtid gjennom sterk forskning i og på tvers av disiplinene over en stor faglig bredde.

Hav med bølger i Bergen.
Universitetet har siden starten i 1946 vært ledende i Norge, og etter hvert i verden, innen hav- og klimaforskning, og gjorde seg tidlig gjeldene innen medisin og humanistiske fag. Senere kom samfunnsvitenskapen til, og har nå en solid akademisk posisjon.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

UiBs forskning favner vidt, og bidrar til grunnleggende forståelse og til å løse fremtidens utfordringer. Vi er forankret i en europeisk universitetstradisjon. Vårt mandat er å ivareta stor faglig bredde i forskning, som omfatter vitenskapelige og kunstneriske metoder.

Vi verner om uavhengig og nysgjerrighetsdrevet forskning og verdsetting av kunnskapens egenverdi. Norge og verden står overfor komplekse utfordringer som krever dristig tverrfaglig og flerfaglig forskning. UiBs store bredde av fagområder bidrar til å sikre samfunnets kunnskapsberedskap.

Høy kvalitet, faglig integritet og langsiktighet preger UiBs forskningsmiljøer, og en rekke av dem er internasjonalt ledende. Forskningsetikk og vitenskapens integritet er sentrale verdier for vårt virke. Det faglige mangfoldet og de unike samlingene utgjør en viktig del av vår felles kulturarv og UiBs samfunnsoppdrag.