Hjem

Strategi

Vi utdanner

Gjennom et bredt spekter av studieprogrammer utdanner vi kandidater som er rustet for å bidra til et samfunn basert på kunnskap, kompetanse og demokratiske verdier.

Collage med bilder fra UiB som illustrerer "vi utdanner"

Vi tilbyr våre studenter fremragende forskningsbasert utdanning, fra grunnutdanning til doktorgrad i etter- og videreutdanningen. Kunnskap, vitenskapelig dannelse, kritisk refleksjon, utøvende ferdigheter og personlig utvikling skal utgjøre grunnstammen i våre utdanningsprogram.

Vi anerkjenner verdien av høy undervisningskompetanse og vil rekruttere og utvikle gode undervisere. Vi skal legge til rette for studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt, samhandling og læringsutbytte.

Vi skal være ledende på nye og innovative digitale lærings- og formidlingsformer.

Nye utfordringer krever sammensatte løsninger og perspektiver fra ulike fag. Vi skal tilby studiemuligheter og forskerutdanninger som går på tvers av fag og fakulteter. Vi skal utdanne fremtidens problemløsere og kritiske røster.

Vi skal fortsette å utvikle vår internasjonale virksomhet. Våre alumner skal bidra med forskningsbasert kunnskap og kompetanse i hele verden.