Hjem
Strategi 2019–2022

Vi utdanner

Gjennom et bredt spekter av studieprogrammer utdanner vi kandidater til et samfunn basert på kunnskap, kompetanse og demokratiske verdier.

Collage som viser utdanning ved UiB
​FREMTIDEN: UiB skal tilby studiemuligheter og forskerutdanninger som går på tvers av fag og fakulteter. Vi skal utdanne fremtidens problemløsere og kritiske røster.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Vi tilbyr våre studenter fremragende forskningsbasert utdanning, fra bachelor til doktorgrad. Kunnskap, kritisk refleksjon, og personlig utvikling skal utgjøre grunnstammen i våre utdanningsprogrammer.

Vi anerkjenner verdien av høy undervisningskompetanse. Vi skal legge til rette for studentaktive læringssituasjoner som fremmer forskningsinnsikt, samhandling og læringsutbytte. Vi skal være ledende på nye og innovative digitale lærings- og formidlingsformer.

Nye utfordringer åpner for sammensatte løsninger og perspektiver fra ulike fag. Vi skal tilby studiemuligheter og forskerutdanninger som går på tvers av fag og fakulteter. Vi skal utdanne fremtidens problemløsere og kritiske røster.

Vi skal videreutvikle vår internasjonale virksomhet. Våre alumner skal bidra med forskningsbasert kunnskap og kompetanse i hele verden.