Hjem

Strategi

Vi utvikler

Gjennom et sterkt og tett samspill med omverden - globalt, nasjonalt og lokalt – skal vi medvirke til et samfunn bygget på kunnskap, ferdigheter og holdninger. Våre ansatte og studenter skal være attraktive deltakere i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.

 Collage med bilder fra UiB som illustrerer "vi utvikler"

Vi skal være en sterk forsknings- og utdanningspolitisk aktør, og være en premissleverandør i utviklingen av internasjonale og nasjonale forskningsstrategier og -prioriteringer.

Vi skal fortsette å utvikle dialogen og samhandlingen med offentlige myndigheter, andre beslutningstakere og samfunnet forøvrig.

Vi skal fremme intern samhandling og en felles identitet gjennom et mangfold av samarbeidsformer innen våre ulike fagfelt.

Universitetet i Bergen skal samarbeide med andre forskningsinstitusjoner om å bygge kunnskapsklynger for nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.

Vi skal skape møteplasser for nye generasjoner av internasjonale forskere og være en pådriver for nytenking og kunnskapsdeling.