Hjem
Strategi 2019–2022

Vi utvikler

Gjennom et sterkt og tett samspill med omverden - globalt, nasjonalt og lokalt – skal vi medvirke til et samfunn bygget på kunnskap og kompetanse. Våre ansatte og studenter skal være attraktive deltakere i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.

Collage som viser vi utvikler
SAMARBEID OG INNOVASJON: Vi skal fremme en felles identitet gjennom et mangfold av samarbeidsformer innen våre ulike fagfelt. Universitetet i Bergen skal samarbeide med andre forskningsinstitusjoner om å bygge kunnskapsklynger for nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.
Foto/ill.:
Morven Muilwijk, Eivind Senneset, Colourbox, Øyvind Barlaup, Magne Sandnes

Hovedinnhold

Vi skal være en sterk forsknings- og utdanningspolitisk aktør, og en premissleverandør i utviklingen av internasjonale og nasjonale forskningsstrategier og prioriteringer.

Vi skal fortsette å utvikle dialogen og samhandlingen med offentlige myndigheter, beslutningstakere og samfunnet forøvrig.

Vi skal fremme en felles identitet gjennom et mangfold av samarbeidsformer innen våre ulike fagfelt. Universitetet i Bergen skal samarbeide med andre forskningsinstitusjoner om å bygge kunnskapsklynger for nyskapende forskning, utdanning og innovasjon.

Vi skal skape møteplasser for nye generasjoner av internasjonale forskere og være en pådriver for nytenking og kunnskapsdeling.