Hjem
Strategi 2019–2022

Vi utfordrer

Forskning, utdanning og innovasjon gir kunnskap, teknologi og kompetanse som er avgjørende når det skal tas viktige beslutninger. Våre forskere og studenter skal bidra med innsikt og formidling av kunnskap i den offentlige debatten.

Collage som viser vi utfordrer
KUNNSKAPSARENA: Vi skal være en møteplass for medarbeidere, studenter og samfunnet omkring og en attraktiv arena for livslang læring. Vår forskning og utdanning skal bidra til å utfordre maktstrukturer og fremme et mangfoldig og bærekraftig samfunn.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, Eivind Senneset, Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Vi vil utfordre kunnskapsfronten og konvensjonelle forestillinger gjennom kritisk analyse og ved å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle.

Vi skal gjennom forskning og utdanning bidra til å utfordre maktstrukturer og fremme et mangfoldig og bærekraftig samfunn.

Vi skal fremstå som en nasjonal kulturinstitusjon og en smeltedigel for nye idéer, innovasjon og nye læringsformer.

Vi skal være en møteplass for medarbeidere, studenter og samfunnet omkring og en attraktiv arena for livslang læring.

Vi skal ha et sterkt og levende universitetsdemokrati preget av raushet, åpenhet, mangfold og dialog.

Universitetet i Bergen vil legge til rette for en åpen og kritisk diskusjon av hele sin virksomhet.