Hjem

Strategi

Forskningstrategi

Forskning

UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.

Forskere ved Centre for Cancer Biomarkers

Dette skal vi oppnå:

Ved å ha sterke fagdisipliner innen et bredt utvalg av fagområder. Forskerne våre skal ha en omfattende publisering av funnene sine i velrenommerte kanaler og få gjennomslag i de største internasjonale forskningsprogrammene.

Ved å samarbeide internasjonalt om forskning og utdanning. Vi skal legge til rette for at doktorgradskandidatene våre kan dra ut på internasjonale forskningsopphold, og bruke professor II-ordningen i veiledningen av dem. Utdanningen skal knyttes tett opp til de fremragende forskningsmiljøene våre.

Ved å legge til rette for faglig utvikling innenfor satsingsområdene våre og profilere dem aktivt.

Ved å utøve tydelig strategisk eierskap i forskningsselskapene våre.

Ved å etablere nye arbeidsmetoder for å organisere og lede faglig samarbeid som krysser grensene mellom fag og fakulteter på en bedre måte.

Ved å videreutvikle Universitetsbiblioteket til å bli et fremragende bibliotek for forskning og læring, i samarbeid med andre ledende universiteter i Norge og internasjonalt. Vi skal legge til rette for at Universitetsmuseets samlinger skal bli blant de fremste i Europa.