Hjem
Strategi 2019–2022
Forskningstrategi

Forskning

UiB skal utvikle flere fremragende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.

Bilde som viser forskere ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)
Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er et senter for fremragende forskning som arbeider med hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og betydningen dette har for kreftspredningen.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

Dette skal vi oppnå

  • Ved å ivareta og utvikle sterke fagdisipliner innen et bredt utvalg av fagområder og prioritere grunnleggende forskning. Våre forskere skal publisere i høyt anerkjente kanaler, og arbeide for gjennomslag i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer.
  • Ved å ha internasjonalt sterke og attraktive doktorgradsutdanninger som utdanner forskere med høy faglig og etisk standard.
  • Ved å styrke den faglige utviklingen innenfor satsingsområdene våre, profilere dem og utvikle deres tverrfaglige potensiale.
  • Ved å utvikle tverrfaglig forskning og samarbeidsformer som utnytter breddeuniversitetets fortrinn.
  • Ved at kunnskap og kompetanse deles åpent. Vi skal legge til rette for åpen tilgang til og bruk av forskningsresultater, -data, -publikasjoner og læringsressurser.
  • Ved å ha fagkulturer med tydelig oppmerksomhet på etikk, ledelse-, og karriereutvikling.
  • Vi skal prioritere rekruttering for å bygge solide forskningsmiljøer.