Hjem
Strategi 2023–2030

Forskning på høyt internasjonalt nivå

Hovedinnhold

 • Vi skal styrke oss som internasjonalt forskningsuniversitet med langsiktig og nysgjerrighetsdrevet forskning
   
 • Vi skal utvikle våre fremragende forskningsmiljøer og bygge flere miljøer som er internasjonalt ledende
   
 • Vi skal styrke vår internasjonale synlighet og være en attraktiv internasjonal samarbeidspartner
   
 • Vi skal styrke forskerutdanningen og rekrutteringen av framtidens forskere
   
 • Vi skal utvikle gode forskningsinfrastrukturer og styrke samarbeidet om infrastruktur nasjonalt og internasjonalt
   
 • Vi skal oppnå flere sentre for fremragende forskning (SFF) og tildelinger fra Det europeiske forskningsrådet (ERC)
   
 • Vi skal fremme forståelsen av forskningsetikk og betydningen av forskningens integritet
   
 • Vi skal styrke vårt arbeid med å formidle resultater av forskningen slik at dette kan bidra til verdiskapning i samfunn og næringsliv