Hjem
Strategi 2019–2022

Utdanning

UiB skal utdanne attraktive kandidater. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.

Bilde som viser studenter fra bioCEED
I bioCEED får studentene praktisk erfaring fra utplassering i forskning, næringsliv og forvaltning alt fra første semester. Senteret tar i bruk ny teknologi og utradisjonelle metoder for å utdanne fremtidens biologer.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Dette skal vi oppnå

  • Ved å ha ambisiøse, forskningsbaserte studietilbud som aktivt involverer studentene og fremmer kandidatenes kritiske tenkning, selvstendighet og omstillingsevne.
  • Ved å skape fysiske og digitale læringsarenaer som fremmer faglig integrasjon og motiverer studentene til innsats.
  • Ved å satse på målrettet studentrekruttering i hele bredden av universitetets utdanningstilbud og systematisk formidle kandidatenes kompetanse til arbeidsmarkedet.
  • Ved å øke antallet fullførte mastergrader markant. Frem til 2022 skal vi oppnå betydelig større gjennomføring blant våre bachelor- og mastergrads-kandidater.
  • Ved å ta ansvar for samfunnets behov for livslang læring gjennom en systematisk utvikling av attraktive etter- og videreutdanningstilbud.
  • Ved å ha et utbredt samarbeid med de beste utdanningsinstitusjonene internasjonalt. Innen 2022 skal minst 40 prosent av kandidatene våre ha et utvekslingsopphold som en del av graden sin.
  • Ved å prioritere skole- og praksissamarbeid og bedre koordinering mellom fagdisiplin, didaktisk og pedagogisk kompetanse skal vi bli ledende i landet på lektorutdanning.
  • Ved å integrere digitale ferdigheter og digital danning i alle våre studier.