Hjem
Strategi 2023–2030

Utdanning av høy kvalitet

Hovedinnhold

 • Vi skal være et attraktivt studiested med forskningsbasert utdanning av høy kvalitet for både norske og internasjonale studenter
   
 • Vi skal forvalte og tydeliggjøre vårt nasjonale ansvar for å tilby utdanninger over en stor faglig bredde
   
 • Vi skal bygge en kollegial kultur for samarbeid om utdanningskvalitet og styrke arbeidet med studentaktiv læring og kontakt med arbeids- og næringslivet
   
 • Vi skal styrke våre fortrinn som studiested slik at våre studenter trives i studentlivet og lykkes med sine studier
   
 • Vi skal arbeide for større mangfold i studentmassen, sikre et inkluderende læringsmiljø og bidra til sosial mobilitet
   
 • Vi skal tydeliggjøre våre utdanningers viktige bidrag til arbeids- og næringslivet og betydningen av et bredt utdanningstilbud for samfunnets kunnskapsberedskap
   
 • Vi skal styrke UiB som en arena for livslang læring og videreutvikle forskningsbaserte, fleksible etter og videreutdanningstilbud i samsvar med UiBs profil