Hjem
Strategi 2019–2022

Styresaker om strategien

Universitetsstyrets saker om strategiarbeidet.

Hovedinnhold

Fra møte 01.06.17:
Handlingsplan for kvalitet i utdanningene

Handlingsplan for mangfold og inkludering 
 

Fra møte 27.04.17:

Operasjonalisering av digitaliseringsstrategien 

Kommunikasjonsplattform

Handlingsplan for likestilling ved UiB 2017 - 2020
 

Fra møte 23.02.17:

Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering av "Klima og energiomstilling"

Universitetets satsing på Kina

Supplering av handlingsplan for forskerutdanningen

Helsecampus Årstadvollen - byggetrinn 1    
 

Fra møte 01.12.16:

Handlingsplan for kommunikasjon 2016-2022 

Fra møte 20.10.16:

Forslag til digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen 

Fra møte 29.09.16:

Rammer for organisering av universitetets satsing på «Klima- og energiomstilling»

Fra møte 25.08.16:

Organisering av universitetets strategiske satsinger – Forslag til organisering av "Globale samfunnsutfordringer" og universitetets marine satsing

Fra møte 28.04.16: 

Universitetet i Bergens strategi 2016 - 2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging.

Rammer for organisering av universitetets marine satsing

Fra møte 11.02.16:
Universitetet i Bergens strategi 2016 - 2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for oppfølging.

Organisering av universitetets strategiske satsinger - Rammer for organisering av "Globale samfunnsutfordringer"

___

Fra møte 28.10.15:
Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022

Fra møte 27.08.15:
Oppsummering etter høringsrunde

Fra møte 28.05.15:
Orientering om strategiarbeidet

Fra møte 23.4.15:
Orientering om strategiarbeidet

Fra møte 12.2.15:
Ny strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022

Fra møte 27.11.14:
Strategiarbeidet - videre prosess

Fra møte 24.9.14:
Innspill til strategiarbeidet

Fra møte 28.8.14:
Innspill til strategiarbeidet

Fra møte 28.5.14:
Status for strategiarbeidet

Fra møte 10.4.14:
Status for strategiarbeidet

Fra møte 13.2.2014:
Arbeidet med ny strategi - orientering om prosess