Hjem
Studentsider
Entrepenørskap og innovasjon

Studententreprenørskap - søk om 1 million til din idé gjennom Stud-Ent

Er du i ferd med å avslutte din mastergrad eller profesjonsstudium? Eller er du ph.d.-stipendiat? Har du en innovativ idé som kan bli din og andres fremtidige arbeidsplass? Da kan du søke Stud-Ent!

Fem studenter diskuterer sittende i en sofa
Foto/ill.:
Colourbox

Norge trenger flere som tør å ta steget ut for å bli gründere slik at vi kan skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser. Derfor har Forskningsrådet laget STUD-ENT for master- og profesjonsstudenter og ph.d.-stipendiater som har en god forretningsidé. Du kan søke om inntil 1 million kroner til å videreutvikle din idé. Ideen må være basert på det du har arbeidet med i din mastergrad eller doktorgard eller andre ideer basert på kunnskap du har fått gjennom studiene.

Hvem kan søke?
Studenter på master-, profesjons- eller ph.d.-nivå kan søke i samarbeid med et norsk universitet eller en norsk høyskole.

Kan du videre svare ja på de to punktene under, kan du fortsette å utforske mulighetene som ligger i STUD-ENT:  

  • Bygger prosjektetideen din på kunnskap du har fått gjennom studiene?
  • Er prosjektet koplet til et fagmiljø ved UiB som er villig til å gi faglig støtte til prosjektet? 

Du kan få hjelp til å avklare det siste kulepunktet. I samarbeid med VIS innovasjonsselskap gir UiB god støtte til de som ønsker å søke. For å kunne søke må man ha både minst en akademisk mentor og en kommersiell mentor, UiB (primært en vitenskapelig ansatt fra ditt institutt/ditt fagmiljø) bidrar med det første og VIS bidrar med det andre. Ta kontakt med innovasjonsrådgiver Susan Johnsen dersom du har spørsmål.  

Søknadsfrist er 17. mars 2021.

Mer informasjon om hvem som kan søke, hvordan du søker og krav til søknaden finner du her!

Søker du også om plass i UiBs innovasjonshub for studenter, får du i tillegg et sted hvor du kan jobbe med prosjektsøknaden.