Hjem
Studentsider
Entrepenørskap og innovasjon

Studententreprenørskap - søk om 1 million til din idé

Er du i ferd med å avslutte din mastergrad? Bærer på du på en innovativ idé som kan bli din fremtidige arbeidsplass?

Fem studenter diskuterer sittende i en sofa
Foto/ill.:
Colourbox

 

Norge trenger flere som tør å ta steget ut for å bli gründere slik at vi kan skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser! Derfor har Forskningsrådet laget STUD-ENT for masterstudenter som har en god forretningsidé. Du kan søke om inntil 1 million kroner til å videreutvikle din idé. Ideen må være basert på det du har arbeidet med i din mastergrad eller andre ideer basert på kunnskap du har fått gjennom studiene.

Kan du svare ja på de tre punktene under, kan du fortsette å utforske mulighetene som ligger i STUD-ENT: 

  • Er du i ferd avslutte en mastergrad eller er du nyutdannet masterstudent med en innovativ forretningside?
  • Bygger prosjektetideen din på kunnskap du har fått gjennom studiene?
  • Er prosjektet koplet til et fagmiljø ved UiB som er villig til å gi faglig støtte til prosjektet? 

Du kan få hjelp til å avklare det siste kulepunktet. Ta kontakt med innovasjonsrådgiver Susan Johnsen dersom du har spørsmål.  

Søknadsfrist er 12. februar 2020.

Mer informasjon om hvem som kan søke, hvordan du søker og krav til søknaden finner du her!

Søker du også om plass i UiBs innovasjonshub for studenter, får du i tillegg et sted hvor du kan jobbe med prosjektsøknaden.