Hjem
Studentsider
semesterstart

Er du klar for et nytt semester?

Finn ut hva du må gjøre for å være klar for et nytt semester.

Tre smilende studenter.
Meld deg til emner og sett deg inn i timeplanen din i forkant av et nytt semester.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Registrer deg på Studentweb


Fra uke 50 for vårsemesteret og uke 25 for høstsemesteret åpner Studentweb for semesterregistrering.

Når du logger deg inn kan du:

Fristen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret (Enkelte emner kan ha tidligere frist for undervisningsmelding).

Finn sjekkliste i UiBtreet

I UiBtreet finner du en sjekkliste som gir deg oversikt over de viktigste oppgavene du må gjøre hvert sememester. I sjekklisten får du en kort stegvis fremgangsmåte for det du skal gjøre, og du kan hake av når du har fullført oppgaven. UiBtreet gir deg også bekreftelse på at du har semestesterregistrert deg og betalt semesteravgift.

Timeplaner og litteraturlister

Du kan begynne å planlegge semesteret ditt ved å se på timeplaner og pensumlister. I emneoversikten finner du timeplaner og litteraturlister for de enkelte emnene. Husk å velge riktig semester til høyre på emnesiden. Hvis et emne har orienteringsmøte, finner du også tid og sted for dette i timeplanen.

Eksamensdatoer

På nettsiden eksamensdatoer og -lokaler finner du tidspunkt for emner med skriftlig skoleeksamen fra starten av juni og desember. Dato for andre eksamener blir kunngjort på Mitt UiB. Du må selv sjekke at emnene du planlegger å ta ikke har eksamen på samme dag.

Når du har meldt deg til emnene du skal ta, vil du finne en oversikt over dine kommende eksamener i UiBtreet. Her finner du også ulike sjekklister som hjelper deg med praktisk forberedelse til eksamen.

Tilrettelegging

Søknadsfristen for tilrettelegging ved eksamen er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret ved kjent funksjonsnedsettelse. Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.

For tilrettelegging i undervisningen og i studietiden generelt, se nettsidene om tilrettelegging.   

Studentbevisapp

Når du har betalt semesteravgiften og fullført semesterregistreringen på Studentweb vil Studentbevisappen være gyldig bevis på at du er student ved UiB dette semesteret.  Du laster ned appen i Google Play, App Store eller Windows Store.

Spørsmål?

Har du spørsmål om studiestart, eller problemer med registrering på Studentweb, kontakt informasjonssenteret ved fakultetet ditt. Du kan også spørre Hubro, vår digitale studieveileder, som du finner Hubro nederst på siden i et rødt chattevindu.