Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Høst 2020

 • BIF101 / Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF100 / Grunnleggande bioinformatikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  16.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF200 / Analyse av biologiske sekvensar og strukturar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF201 / Innføring i omics

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF305 / Systembiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO100 / Innføring i evolusjon og økologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   27.11.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deleksamen 1 - Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   21.09.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deleksamen 2

   Oppgave utleveres
   30.09.2020
   Innleveringsfrist
   09.10.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deleksamen 3

   Oppgave utleveres
   20.10.2020, 09:00
   Innleveringsfrist
   30.10.2020, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • BIO101 / Organismebiologi 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO103 / Cellebiologi og genetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO104 / Komparativ fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Muntlig eksamen

 • BIO203 / Innføring i havbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO206 / Ernæring hos fisk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO207 / Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleksamen

  Dato
  08.09.2020, 09:00
  Varigheit
  7.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO208 / Miljøpåverknad av oppdrett

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Varigheit
  3 timer
  Oppgave utleveres
  13.10.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.10.2020, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO213 / Marin økologi, miljø og ressursar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO214 / Generell mikrobiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.11.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO216 / Toksikologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO217 / Mikrobiell økologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO232 / Systematisk zoologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO250 / Palaeoøkologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.12.2020
  Innleveringsfrist
  18.12.2020, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO260 / Kulturlandskapa i Norden

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO262 / Norden sin vegetasjon i fortid og notid

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO291 / Fiskebiologi II - Fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og journal

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   27.11.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Journal

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • BIO300B / Biostatistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.12.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO311 / Systematikk og biologi til algar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  12.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO335 / Populasjongenetiske metodar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  23.10.2020
  Andre opplysninger
  Oral exam via Zoom.
 • ENERGI101 / Introduksjon til energikjelder og forbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI200 / Energiressursar og -forbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI210 / Energifysikk og -teknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI230 / Miljø og energi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM110 / Kjemi og energi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   21.09.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • FARM130 / Organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM131 / Organisk syntese og analyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  11.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM211 / Farmasøytisk fysikalsk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM238 / Farmakognosi, inklusive botanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  28.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM250 / Analytisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF100 / Introduksjon til atmosfære, hav og klima

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF105 / Atmosfære- og havfysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF110 / Atmosfære-, hav- og klimadynamikk

  Vurderingsordning: To skriftlige prøver

  • Eksamensdel: Skriftlig skoleeksamen - midtveis

   Dato
   21.09.2020, 09:00
   Varigheit
   4.5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftlig skoleeksamen- hjemme

   Dato
   21.09.2020, 09:00
   Varigheit
   4.5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOF210 / Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF211 / Numerisk modellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOF212 / Fysisk klimatologi

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og presentasjon av semesteroppgåve

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   03.12.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg presentasjon av semesteroppgåve

 • GEOF213 / Atmosfære- og havdynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   10.12.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   05.10.2020, 09:30
   Varigheit
   2.5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOF352 / Avansert atmosfæredynamikk

  Vurderingsordning: Skriftlig, muntlig og presentasjon

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftlig midtveiseksamen

   Dato
   24.09.2020, 14:15
   Varigheit
   2.25 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Presentasjon

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • GEOV101 / Innføring i geologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV102 / Ekskursjoner og øvelser i geologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV103 / Innføring i mineralogi og petrografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen, kursprøve og oppgåver

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestervurdering

   Dato
   09.10.2020, 12:15
   Varigheit
   1.75 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Kursprøve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   10.12.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOV104 / Innføring i strukturgeologi og tektonikk

  Vurderingsordning: Oppgåver, rapport og skriftlig skuleeksamen

  Varigheit
  4 timer
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   15.09.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOV107 / Innføring i sedimentologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV110 / Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV111 / Geofysiske metodar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV112 / Den faste jordas fysikk

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   10.12.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOV113 / Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV210 / Platetektonikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV222 / Paleoklimatologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   08.12.2020, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOV223 / Kvartære havnivåendringer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV230 / Glasialgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV251 / Videregåande strukturgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV260 / Petroleumsgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV276 / Introduksjon til teoretisk seismologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.11.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV325 / Glasiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV355 / Anvendt seismologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV360 / Vidaregåande klastisk sedimentologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV361 / Sekvensstratigrafi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV364 / Videregåande bassenganalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV366 / Anvendt reservoar modellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HTEK101 / Introduksjon til havmiljø

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  11.12.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HTEK201 / Måleteknologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  08.12.2020–10.12.2020
 • HTEK301 / Utvalde emne innan havteknologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.12.2020
 • INF100 / Innføring i programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.11.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF101 / Objektorientert programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF102 / Algoritmar, datastrukturar og programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.11.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF112 / Systemkonstruksjon

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF115 / Databasar og modellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF122 / Funksjonell programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.12.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF140 / Introduksjon til datatryggleik

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF142 / Datanett

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF143A / Anvendt kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF161 / Innføring i data science

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  19.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF170 / Modellering og optimering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF207 / Sosial nettverksteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF214 / Multiprogrammering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF219 / Informatikkprosjekt I

  Vurderingsordning: Skriftlig oppgave og muntlig presentasjon

  Dato
  11.12.2020
 • INF220 / Programvarespesifikasjon

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  30.11.2020
  Andre opplysninger
  Klokkeslett til muntlig eksamen avtales med foreleser.
 • INF222 / Programmeringsspråk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF223 / Kategoriteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  08.10.2020, 10:00
  Varigheit
  1 timer
 • INF226 / Programvaresikkerhet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.12.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF227 / Innføring i logikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF234 / Algoritmer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  19.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF236 / Parallell programmering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  14.10.2020, 09:00
  Varigheit
  1 timer
 • INF240A / Grunnleggjande reiskap for kodeteori og kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.09.2020, 09:00
  Varigheit
  6.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF241 / Kvanteinformasjon, kvanteberekning og kvantekryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF242 / Informasjonsteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF243 / Algebraisk kodeteori

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.12.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF244 / Grafbasert kodeteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF245 / Berekningsorientert talteori og asymmetrisk kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF247 / Innføring i kryptoanalyse av symmetriske chiffer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.09.2020, 09:00
  Varigheit
  8.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF250 / Dataorientert visuell berekning

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  24.09.2020, 10:40
  Varigheit
  0.1 timer
 • INF251 / Grafisk databehandling

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF264 / Innføring i maskinlæring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF270 / Lineær programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.11.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF368 / Utvalde emne i maskinlæring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF620 / Innføring i programmering modul 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.10.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF621 / Innføring i programmering modul 2

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM100 / Kjemi i naturen

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestervurdering

   Dato
   22.10.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   09.12.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • KJEM110 / Kjemi og energi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   21.09.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   09.12.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   22.10.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • KJEM120 / Grunnstoffenes kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   06.10.2020, 15:00
   Varigheit
   2.17 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • KJEM123 / Eksperimentell uorganisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM130 / Organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM131 / Organisk syntese og analyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  11.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM140 / Molekylær fysikalsk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM202 / Miljøkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM210 / Kjemisk termodynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM214 / Overflate- og kolloidkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM221 / Grunnleggjande kvantemekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.10.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • KJEM225 / Planlegging av eksperiment og analyse av fleirvariable data

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM231 / Vidaregåande organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen, midtsemesterprøve og prosjektoppgåve

  Dato
  11.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemesterprøve

 • KJEM235 / Strukturoppklaring av organiske molekyl

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM238 / Naturstoffkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM243 / Metallorganisk katalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM250 / Analytisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM260 / Radiokjemi og radioaktivitet

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM351 / NMR-spektroskopi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • KJEM399 / Masteroppgåve i kjemi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.11.2020, 13:00
 • MAB399K / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  16.06.2020, 12:00
 • MAT101 / Brukarkurs i matematikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Andre opplysninger
  Tidlig eksamen for studenter som fulgte undervisning våren 2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT102 / Brukarkurs i matematikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen heimefrå

  Dato
  23.09.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT105 / Matematikk for naturvitskap

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT111 / Grunnkurs i matematikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT112 / Grunnkurs i matematikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen heimefrå

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen over to dagar

  Varigheit
  5 timer
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen del 1

   Dato
   22.09.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen del 2

   Dato
   23.09.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MAT121 / Lineær algebra

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen heimefrå

  Dato
  30.09.2020, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT131 / Differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT160 / Innføring i numeriske metoder

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT211 / Reell analyse

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  14.12.2020–17.12.2020
  Andre opplysninger
  14-15/12: Lokalene Delta og Hjørnet booket. 17/12: Kun Hjørnet booket for muntlig eksamen
 • MAT212 / Funksjonar av fleire variable

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  16.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT213 / Komplekse funksjonar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT220 / Algebra

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT221 / Diskret matematikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT224 / Kommutativ algebra

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  07.12.2020–08.12.2020
  Andre opplysninger
  Seminarrom Delta, 4A9f reservert for muntlig eksamen.
 • MAT230 / Ikke-lineære differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT234 / Partielle differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT235 / Vektor- og tensoranalyse

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  25.11.2020–27.11.2020
  Andre opplysninger
  Sigma 4A5d reservert for muntlig eksamen.
 • MAT243 / Mangfaldigheiter

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:30
 • MAT251 / Klassisk og utrekningsorientert mekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT253 / Fluidmekanikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  07.12.2020–09.12.2020
  Andre opplysninger
  Møterommet Hjørnet er booket til muntlig eksamen
 • MAT254 / Strøyming i porøse media

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  25.11.2020–26.11.2020
  Andre opplysninger
  Eksamen vil foregå digitalt.
 • MAT360 / Endeleg-element-metoden og områdedekomponering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  08.12.2020–10.12.2020
  Andre opplysninger
  Møterom Sigma 4A5d er booket til muntlig eksamen.
 • MAT601 / Matematikk for lærarar på 8-13.trinn, nivå 1 - del A

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT602 / Matematikk for lærarar på 8-13.trinn, nivå 1 - del B

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen og mappeinnlevering

  Dato
  24.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT611 / Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemiddel

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  11.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT612 / Matematikk i nyare tid og utvalde emne med digitale hjelpemiddel

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT641 / Diskret matematikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  10.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT642 / Matematikkens historie - matematikken i oldtida

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.12.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MATDID220-P / Matematikkdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Prosjektoppgave

   Innleveringsfrist
   16.10.2020, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MNF130 / Diskrete strukturar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3.5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL100 / Innføring i molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Midtsemestereksamen og eksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   04.12.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   08.10.2020, 10:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL200 / Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.12.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL201 / Molekylær cellebiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL203 / Genstruktur og -funksjon

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL204 / Anvendt bioinformatikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL210 / Lipidbiokjemi: Frå kjemi til sjukdom

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL213 / Utviklingsgenetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL215 / Tumorbiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL221 / Eksperimentell molekylærbiologi I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.10.2020, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL300 / Praktisk biokjemi og molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Laboratorierapportar og skriftleg skuleeksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   10.12.2020, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MOL301 / Biomolekyl

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.12.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL310 / Strukturell Molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.10.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL320 / Biofysikalske metodar for molekylærbiologar

  Vurderingsordning: Laboratorierapportar og skriftleg skuleeksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   23.09.2020, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MTEK100 / Medisinsk teknologi i praksis

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.12.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • NANO100 / Perspektiv i nanovitskap og -teknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.09.2020, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalstest

   Dato
   21.09.2020, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • NANO244 / Material- og nanokjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  04.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • NANO399 / Masteroppgåve i nanovitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  16.06.2020, 13:00
 • PHYS101 / Grunnkurs i mekanikk og varmelære

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen og midtveiseksamen

  Dato
  03.12.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS102 / Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen og midtveiseksamen

  Dato
  08.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS109 / Innføring i astrofysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS111 / Mekanikk 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS112 / Elektromagnetisme I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS113 / Mekanikk 2 og termodynamikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   04.12.2020, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PHYS116 / Signal- og systemanalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  11.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS118 / Moderne fysikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS119 / Moderne fysikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  11.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS201 / Kvantemekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS205 / Elektromagnetisme II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  07.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS208 / Faststoffysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS231 / Strålingsfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  28.09.2020, 11:00
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS241 / Kjerne- og partikkelfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  16.09.2020, 00:00
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS301 / Generell relativitetsteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.09.2020
  Varigheit
  1 timer
 • PTEK100 / Introduksjon til petroleum- og prosessteknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 15:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PTEK202 / Fluidmekanikk og varmeoverføring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PTEK212 / Reservoarteknikk I

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  25.09.2020, 10:00
 • PTEK231 / Olje/gass prosessering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.12.2020, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PTEK232 / Naturgasshydrat: Fundamentale aspekter og praktiske implikasjoner

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PTEK250 / Eksplosjonsfarar i prosessindustrien

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  17.12.2020, 09:00
 • PTEK252 / Forbrenningsfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  14.12.2020
 • SDG110 / Perspektiv på berekraftig utvikling

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.11.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT101 / Elementær statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.11.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT110 / Grunnkurs i statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  18.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT111 / Statistiske metodar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.09.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT220 / Stokastiske prosessar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  18.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT231 / Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  16.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT260 / Statistisk læring

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  15.12.2020–17.12.2020
  Andre opplysninger
  Sigma 4A5d reservert for muntlig eksamen 15-17/12-2020
 • STAT621 / Introduksjon til Data Science med R

  Vurderingsordning: Skriftleg heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.10.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.10.2020, 19:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT622 / Grunnkurs i statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  18.12.2020, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen