Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Høst 2021

 • AKTUA399 / Masteroppgave i aktuarfag

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • BIF101 / Organismebiologi for fiskehelse og havbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIF200 / Havbruksteknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF100 / Grunnleggande bioinformatikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF200 / Analyse av biologiske sekvensar og strukturar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BINF201 / Innføring i omics

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF301 / Genom-skala algoritmar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BINF305 / Systembiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO100 / Innføring i evolusjon og økologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   06.12.2021, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Deleksamen 2

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deleksamen 3

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • BIO101 / Organismebiologi 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Høsten 2021 er det følgande endringar i vurdering: Karakterskala "bestått/ikkje bestått" i staden for karakterskala "A-F" og skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO103 / Cellebiologi og genetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Høsten 2021 er det følgande endring i vurdering: skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO104 / Komparativ fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.10.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO203 / Innføring i havbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO206 / Ernæring hos fisk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO207 / Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO213 / Marin økologi, miljø og ressursar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO214 / Generell mikrobiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO216 / Toksikologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO217 / Mikrobiell økologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • BIO260 / Kulturlandskapa i Norden

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO274 / Fiskesjukdommar - Farmakologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO291 / Fiskebiologi II - Fysiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og journal

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   22.11.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Journal

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • BIO300B / Biostatistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • BIO399 / Masteroppgåve i biologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • BIO399K / Masteroppgåve i biologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • ENERGI101 / Introduksjon til energikjelder og forbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI102 / Livsløpsanalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.10.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Alle tidligeksamener blir digitale hjemmefra.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI200 / Energiressursar og -forbruk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • ENERGI210 / Energifysikk og -teknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  16.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI230 / Miljø og energi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • ENERGI399 / Masteroppgåve i energi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • ENERGI399K / Masteroppgåve i energi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • FARM130 / Organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Alle tidligeksamener blir digitale hjemmefra.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM131 / Organisk syntese og analyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM211 / Farmasøytisk fysikalsk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • FARM236 / Lækjemiddelkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Digital på zoom
 • FARM238 / Farmakognosi, inklusive botanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FARM250 / Analytisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • FISK399 / Masteroppgåve i fiskehelse

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • GEOF100 / Introduksjon til atmosfære, hav og klima

  Vurderingsordning: Samansett

  Varigheit
  5 timer
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   03.12.2021, 09:00
   Varigheit
   5 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOF105 / Atmosfære- og havfysikk

  Vurderingsordning: SAMMENSATT

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   01.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Laboratorierapport

  • Eksamensdel: Laboratorierapport

 • GEOF110 / Atmosfære-, hav- og klimadynamikk

  Vurderingsordning: To skriftlige prøver

  • Eksamensdel: Skriftlig skoleeksamen

   Dato
   30.09.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOF210 / Dataanalyse i meteorologi og oseanografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOF212 / Fysisk klimatologi

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og presentasjon av semesteroppgåve

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   02.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Munnleg presentasjon av semesteroppgåve

 • GEOF213 / Atmosfære- og havdynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

 • GEOF236 / Kjemisk oseanografi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  16.11.2021, 09:00
  Varigheit
  1 timer
 • GEOF310 / Turbulens i atmosfærens og havets grenselag

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  13.12.2021–15.12.2021
 • GEOF311 / Turbulens i atmosfærens grenselag

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  12.11.2021, 09:00
  Varigheit
  1 timer
 • GEOF321 / Modellar og metodar i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  27.10.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
 • GEOF339 / Avansert dynamisk oseanografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOF347 / Seminar om jordsystemet og berekraftig utvikling

  Vurderingsordning: Presentasjon av artikkel

  Dato
  16.11.2021, 10:00
  Varigheit
  1 timer
 • GEOF352 / Avansert atmosfæredynamikk

  Vurderingsordning: skriftlig, muntlig

  • Eksamensdel: Skriftlig midtveisvurdering

   Dato
   13.10.2021, 12:15
   Varigheit
   2 timer
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

  Vurderingsordning: To skriftlige prøver

  • Eksamensdel: Skriftlig midtveisvurdering

   Dato
   13.10.2021, 12:15
   Varigheit
   2 timer
  • Eksamensdel: Skriftlig slutteksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOF399 / Masteroppgåve i meteorologi og oseanografi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • GEOV101 / Innføring i geologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV102 / Ekskursjoner og øvelser i geologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV103 / Innføring i mineralogi og petrografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen, kursprøve og oppgåver

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestervurdering

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Kursprøve

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   16.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOV104 / Innføring i strukturgeologi og tektonikk

  Vurderingsordning: Oppgåver, rapport og skriftlig skuleeksamen

  Varigheit
  4 timer
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   30.09.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • GEOV107 / Innføring i sedimentologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV110 / Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV111 / Geofysiske metodar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  05.10.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV112 / Den faste jordas fysikk

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   01.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • GEOV113 / Refleksjonsseismisk datainnsamling og prosessering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV210 / Platetektonikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV218 / Bergartsfysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV222 / Paleoklimatologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   01.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • GEOV223 / Kvartære havnivåendringer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV230 / Glasialgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV251 / Videregåande strukturgeologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV276 / Introduksjon til teoretisk seismologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV277 / Signalanalyse og inversjon i geovitskap

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  02.12.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV325 / Glasiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV360 / Vidaregåande klastisk sedimentologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GEOV361 / Sekvensstratigrafi og "Source-to-sink"

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV364 / Videregåande bassenganalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.10.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • GEOV399 / Masteroppgåve i geovitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • GEOV399K / Masteroppgåve i geovitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • HTEK101 / Introduksjon til havmiljø

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.12.2021, 15:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HTEK102 / Praksisutplassering i havteknologi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Dato
  14.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • HTEK201 / Måleteknologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • HTEK202 / Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  01.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • HTEK301 / Utvalde emne innan havteknologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  14.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • HTEK399 / Masteroppgåve i havteknologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • INF100 / Innføring i programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  27.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF101 / Objektorientert programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF102 / Algoritmar, datastrukturar og programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF112 / Innføring i systemutvikling

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftlig skoleeksamen

   Dato
   30.09.2021, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • INF113 / Innføring i operativsystem

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF115 / Databasar og modellering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF122 / Funksjonell programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF140 / Introduksjon til datatryggleik

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF142 / Datanett

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF143A / Anvendt kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF161 / Innføring i data science

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF170 / Modellering og optimering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF210 / Datamaskinteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  02.12.2021–06.12.2021
 • INF214 / Multiprogrammering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF220 / Programvarespesifikasjon

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  30.11.2021
 • INF222 / Programmeringsspråk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.10.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF223 / Kategoriteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  30.09.2021
 • INF225 / Innføring i programomsetjing

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  15.12.2021–16.12.2021
 • INF226 / Programvaresikkerhet

  Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  02.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF227 / Innføring i logikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF234 / Algoritmer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF235 / Kompleksitetsteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.10.2021
 • INF236 / Parallell programmering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  30.09.2021
 • INF240A / Grunnleggjande reiskap for kodeteori og kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF241 / Kvanteinformasjon, kvanteberekning og kvantekryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.10.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF242 / Informasjonsteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF244 / Grafbasert kodeteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF245 / Berekningsorientert talteori og asymmetrisk kryptografi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF247 / Innføring i kryptoanalyse av symmetriske chiffer

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF250 / Dataorientert visuell berekning

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF251 / Grafisk databehandling

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF264 / Innføring i maskinlæring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Hausten 2021 er det følgande endringar i vurdering i emnet: Skriftleg digital skuleeksamen heime i staden for skriftleg skuleeksamen på campus.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF265 / Djup læring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF270 / Lineær programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  23.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • INF271 / Kombinatorisk optimering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  10.09.2021
 • INF334 / Videregåande algoritmeteknikkar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  16.11.2021
 • INF367 / Utvalde emne i kunstig intelligens

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  06.12.2021–07.12.2021
 • INF368 / Utvalde emne i maskinlæring

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  30.09.2021
 • INF399 / Masteroppgåve i informatikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • INF399K / Masteroppgåve i informatikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • INF620 / Innføring i programmering modul 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  22.10.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF621 / Innføring i programmering modul 2

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • INF630 / Kurs i grunnleggjande programmering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM100 / Kjemi i naturen

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  • Eksamensdel: Midtsemestervurdering

   Dato
   28.10.2021, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Andre opplysninger
   Midtsemestereksamen digital hjemmefra
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   09.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • KJEM110 / Kjemi og energi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   14.12.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   28.10.2021, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Andre opplysninger
   Midtsemestereksamen digital hjemmefra
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg eksamen (Ny eksamen)

  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • KJEM120 / Grunnstoffenes kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM123 / Eksperimentell uorganisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Alle tidligeksamener blir digitale hjemmefra.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM130 / Organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Alle tidligeksamener blir digitale hjemmefra.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM131 / Organisk syntese og analyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM140 / Molekylær fysikalsk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4.5 timer
  Andre opplysninger
  Alle tidligeksamener blir digitale hjemmefra.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM202 / Miljøkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Alle tidligeksamener blir digitale hjemmefra.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM203 / Petroleumskjemi og biodrivstoff

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM210 / Kjemisk termodynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM214 / Overflate- og kolloidkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM221 / Grunnleggjande kvantemekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM225 / Planlegging av eksperiment og analyse av fleirvariable data

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM231 / Vidaregåande organisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen, midtsemesterprøve og prosjektoppgåve

  Dato
  08.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Eksamensdel: Midtsemesterprøve

   Varigheit
   2 timer
 • KJEM235 / Strukturoppklaring av organiske molekyl

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM238 / Naturstoffkjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM243 / Metallorganisk katalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • KJEM250 / Analytisk kjemi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Alle tidligeksamener blir digitale hjemmefra.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM260 / Radiokjemi og radioaktivitet

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM350 / Kvantitativ organisk analyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • KJEM351 / NMR-spektroskopi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  16.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

 • KJEM399 / Masteroppgåve i kjemi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 13:00
 • KJEM399K / Masteroppgåve i kjemi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 13:00
 • MAB399 / Masteroppgåve i anvend og utrekningsorientert matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • MAB399K / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • MAT101 / Brukarkurs i matematikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  20.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT102 / Brukarkurs i matematikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT105 / Matematikk for naturvitskap

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT111 / Grunnkurs i matematikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT112 / Grunnkurs i matematikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT121 / Lineær algebra

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.10.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT131 / Differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT160 / Innføring i numeriske metoder

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT211 / Reell analyse

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  06.12.2021–08.12.2021
  Andre opplysninger
  Location: Delta (4A9f), 4th floor, Realfagbygget
 • MAT212 / Funksjonar av fleire variable

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT213 / Komplekse funksjonar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT214 / Kompleks analyse

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  13.12.2021
  Andre opplysninger
  Location: Sigma 4A5d
 • MAT221 / Diskret matematikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT224 / Kommutativ algebra

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  15.12.2021–16.12.2021
  Andre opplysninger
  Examination location: Sigma 4A5d.
 • MAT230 / Ikke-lineære differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT232 / Funksjonalanalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT234 / Partielle differensiallikningar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT236 / Fourieranalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT242 / Topologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  02.12.2021–08.12.2021
  Andre opplysninger
  Location: Sigma 4A5d
 • MAT243 / Mangfaldigheiter

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.10.2021, 12:30
  Varigheit
  0.5 timer
  Andre opplysninger
  digital eksamen i Zoom
 • MAT253 / Fluidmekanikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  06.12.2021–10.12.2021
  Andre opplysninger
  Location: Gullfjellet 4B9d
 • MAT254 / Strøyming i porøse media

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  23.11.2021–24.11.2021
 • MAT260 / Numerisk løysing av differensiallikningar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.11.2021, 12:30
  Andre opplysninger
  Location: Sigma 4A5d
 • MAT261 / Numerisk lineær algebra

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  02.12.2021–03.12.2021
 • MAT330 / Utvalde emne i anvent og utrekningsorientert matematikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  16.11.2021
 • MAT343 / Utvalde emner i topologi

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  08.12.2021
  Andre opplysninger
  Sted: Sigma
 • MAT360 / Endeleg-element-metoden og områdedekomponering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  08.12.2021
 • MAT399 / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • MAT399K / Masteroppgåve i matematikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • MAT601 / Matematikk for lærarar på 8-13.trinn, nivå 1 - del A

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  09.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT602 / Matematikk for lærarar på 8-13.trinn, nivå 1 - del B

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen og mappeinnlevering

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT611 / Diskret matematikk og matematikken i oldtida, med digitale hjelpemiddel

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAT612 / Matematikk i nyare tid og utvalde emne med digitale hjelpemiddel

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og mappeinnlevering

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT641 / Diskret matematikk

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  14.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT642 / Matematikkens historie - matematikken i oldtida

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  17.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT643 / Matematikkens historie - matematikken i nyare tid

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAT647 / Didaktisk modellering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.12.2021
  Andre opplysninger
  Digital eksamen i Zoom
 • MAT699 / Masteroppgåve i matematikkdidatikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • MATDID220 / Matematikkdidaktikk 2

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen og prosjektoppgåve

  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   13.12.2021–15.12.2021
   Andre opplysninger
   digital eksamen
 • MNF130 / Diskrete strukturar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MNF201 / Vitenskap i vår tid

  Vurderingsordning: Rapport

  Innleveringsfrist
  20.12.2021, 23:59
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MNF367 / Realfagdidaktisk forskningsmetode og kritisk lesning av forskningslitteratur

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  26.11.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL100 / Innføring i molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Midtsemestereksamen og eksamen

 • MOL103 / Genstruktur, - funksjon og bruk

  Vurderingsordning: Sammensatt

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   13.12.2021, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: midtsemestereksamen

   Dato
   11.10.2021, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   13.12.2021, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MOL200 / Metabolisme; reaksjonar, regulering og kompartmentalisering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL201 / Molekylær cellebiologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL204 / Anvendt bioinformatikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL210 / Lipidbiokjemi: Frå kjemi til sjukdom

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MOL213 / Utviklingsgenetikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL221 / Eksperimentell molekylærbiologi I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL232 / Innovasjon i industriell bioteknologi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  23.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MOL300 / Praktisk biokjemi og molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Laboratorierapportar og skriftleg skuleeksamen

  Varigheit
  6 timer
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   14.12.2021, 09:00
   Varigheit
   6 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Mappevurdering

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MOL310 / Strukturell Molekylærbiologi

  Vurderingsordning: To skriftlege prøvar

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   28.09.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og oppgave

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   28.09.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MOL320 / Biofysikalske metodar for molekylærbiologar

  Vurderingsordning: Laboratorierapportar og skriftleg skuleeksamen

  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   04.10.2021, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MOL399 / Masteroppgåve i molekylærbiologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve og munnleg eksamen

  Innleveringsfrist
  20.11.2021, 12:00
 • MTEK100 / Medisinsk teknologi i praksis

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  09.12.2021, 15:00
  Varigheit
  2 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MTEK320 / Flow kjemi og teknologi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

 • MTEK330 / Kvalitetssikring av kjemiske analysar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.12.2021
 • NANO100 / Perspektiv i nanovitskap og -teknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  • Eksamensdel: Fleirvalstest

   Dato
   30.09.2021, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • NANO161 / Innføring i nanoteknologi og -instrumentering

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.12.2021
 • NANO399 / Masteroppgåve i nanovitskap

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • NATDID210-P / Læring i naturfaga

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Dato
  13.11.2021, 14:00
  Varigheit
  720 timer
  Andre opplysninger
  Mappeeksamen, frist 13.12 kl.14.00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS101 / Grunnkurs i mekanikk og varmelære

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen og midtveiseksamen

  Dato
  03.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
  • Eksamensdel: Midtveiseksamen

   Dato
   11.10.2021, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
 • PHYS102 / Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS109 / Innføring i astrofysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  03.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS111 / Mekanikk 1

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS112 / Elektromagnetisme I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  10.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS113 / Mekanikk 2 og termodynamikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS114 / Grunnleggjande målevitskap og eksperimentalfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  22.09.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS116 / Signal- og systemanalyse

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS118 / Moderne fysikk I

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.09.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS119 / Moderne fysikk II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS201 / Kvantemekanikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS203 / Relativistisk kvantemekanikk og feltteori

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.12.2021
  Varigheit
  1 timer
  • Eksamensdel: Oppgåve

 • PHYS204 / Klassisk mekanikk og spesiell relativitetsteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.09.2021, 15:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS205 / Elektromagnetisme II

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PHYS208 / Faststoffysikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PHYS212 / Fysikk i medisinsk diagnostikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein munnleg prøve

  Dato
  18.11.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS222 / Analog integrert kretsteknologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + munnleg

  Dato
  13.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS223 / Digital integrert kretsteknologi

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + munnleg

  Dato
  08.12.2021, 01:00
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS231 / Strålingsfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  12.10.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS232 / Eksperimentelle metodar i kjerne -og partikkelfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  01.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS241 / Kjerne- og partikkelfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  13.10.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS251 / Det nære verdensrommet

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  24.11.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS252 / Eksperimentelle metodar i romfysikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein munnleg prøve

  Dato
  30.11.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS263 / Laboratoriekurs i optikk

  Vurderingsordning: Mappeevaluering + munnleg

  Dato
  30.11.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS264 / Atmosfærisk og marin optikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.10.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS272 / Akustiske transdusere

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  29.11.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS273 / Marin akustikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  10.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS350 / Romplasmafysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PHYS399 / Masteroppgåve i fysikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • PHYS399K / Masteroppgåve i fysikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • PRO399 / Masteroppgåve i prosessteknologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • PROG399 / Masteroppgåve i Programutvikling samarbeid med HVL

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • PTEK202 / Fluidmekanikk og varmeoverføring

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  02.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PTEK205 / Numeriske metodar for prosessteknologi

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
 • PTEK211 / Grunnleggjande reservoarfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  03.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PTEK213 / Reservoarteknikk II

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  06.12.2021
 • PTEK231 / Olje/gass prosessering

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PTEK232 / Naturgasshydrat: Fundamentale aspekter og praktiske implikasjoner

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  08.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PTEK241 / Introduksjon til fleirfasesystem

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  13.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PTEK250 / Eksplosjonsfarar i prosessindustrien

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  15.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PTEK252 / Forbrenningsfysikk

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Dato
  09.12.2021
  Varigheit
  1 timer
 • PTEK399 / Masteroppgåve i petroleumsteknologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • QAL399B / Master thesis in Quality in the Analytical Laboratory

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • SDG110 / Perspektiv på berekraftig utvikling

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  29.11.2021, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT101 / Elementær statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT110 / Grunnkurs i statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT111 / Statistiske metodar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  27.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT200 / Anvendt statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT201 / Generaliserte lineære modellar

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  15.12.2021–16.12.2021
  Andre opplysninger
  digital examination
 • STAT210 / Statistisk inferensteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT211 / Tidsrekkjer

  Vurderingsordning: Skriftleg eksamen

  Dato
  28.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT220 / Stokastiske prosessar

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • STAT240 / Finansteori

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  30.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT260 / Statistisk læring

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  14.12.2021–16.12.2021
 • STAT399 / Masteroppgåve i statistikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • STAT399K / Masteroppgåve i statistikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  22.11.2021, 12:00
 • STAT621 / Introduksjon til Data Science med R

  Vurderingsordning: Skriftleg heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  03.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.11.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • STAT622 / Grunnkurs i statistikk

  Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted