Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det psykologiske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Dette bør du vite om eksamen ved UiB

Jamfør Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB gis det bare anledning til å fremstille seg til en eksamen 3 ganger. Det er derfor viktig at trekk til en eksamen gjøres i StudentWeb innen 14 dager før eksamensdato. Dersom trekkfristen ikke blir overholdt, vil dette bli regnet som et forsøk til eksamen. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft for eksamener som ble avlagt tidligere enn høstsemesteret 2000.

Vår 2022

 • DIDAPSYK1B / Fagdidaktikk i psykologi, fordjupningsemne - første semester

  Vurderingsordning: Mappeevaluering (Ny eksamen)

  Innleveringsfrist
  28.01.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAPSYK2 / Fagdidaktikk i psykologi - andre semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  30.05.2022–03.06.2022

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  25.05.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAPSYK2B / Fagdidaktikk i psykologi, fordjupningsemne - andre semester

  Vurderingsordning: Prosjektoppgåve og munnleg eksamen

  • Eksamensdel: Prosjektoppgåve

   Innleveringsfrist
   25.05.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg eksamen

   Eksamensperiode
   30.05.2022–03.06.2022
 • DIGVURD100 / Digital vurdering testemne A 10

  Vurderingsordning: Digital eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skoleeksamen I

   Dato
   20.04.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skoleeksamen II

   Dato
   20.04.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Skoleeksamen III

   Dato
   20.04.2022, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntlig eksamen II Gruppe

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Hjemmeeksamen II

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgaveinnlevering I

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Oppgaveinnlevering II Gruppe

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bacheloroppgave I Semesteroppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Bacheloroppgave II oppgave

   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgave I

   Innleveringsfrist
   31.03.2022, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Masteroppgave II

   Innleveringsfrist
   28.02.2022, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Digital eksamen

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: DIG-INS-2 Lovdata

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Digital eksamen 1

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: DIG-INS-3

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: DIG-ITA-4

   Varigheit
   4 timer
  • Eksamensdel: DIG-ITA-5

   Varigheit
   4 timer
  • Eksamensdel: Test eksamen 1

   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen

  Vurderingsordning: Test mot uib.no

  • Eksamensdel: Hjemmeksamen

  • Eksamensdel: Muntlig

  Vurderingsordning: Test mot uib.no - publiseres

  • Eksamensdel: Hjemmeksamen

 • GLODE302 / Introduksjon til metodologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.01.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.01.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE303 / Kvalitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.04.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.04.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE304 / Kvantitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.04.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.04.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE305 / Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.02.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE306 / Foundations of Health Promotion

  Vurderingsordning: Mappe

  Innleveringsfrist
  18.02.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Paper on health promotion charters and/or health promotion principles, concepts and action areas (1000 words)

  • Eksamensdel: Module paper related to learning outcomes of the course (2000 words)

 • GLODE307 / Development Practice

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Grupperapport

   Innleveringsfrist
   03.06.2022, 12:00
  • Eksamensdel: Gruppepresentasjon

 • GLODE310 / Internship

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  16.05.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE330 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.05.2022, 14:00
 • GLODE360 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.05.2022, 14:00
 • HEFR341 / Planlegging, implementering og evaluering i helsefremjande arbeid

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  30.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.06.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR342 / Resource approaches to health and wellbeing

  Vurderingsordning: Emneoppgave

  Innleveringsfrist
  18.02.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR395 / Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  19.05.2022, 14:00
 • LOGO310 / Innføring i logopedi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO318 / Statistikkinnføring for logopedar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  07.03.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.03.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO320 / Logopediske særemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO335 / Praksis i logopedi

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  04.04.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO345 / Masteroppgåve i logopedi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   19.05.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Munnleg prøve

 • LSCI650 / Avmystifisering av kunstig intelligens

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Presentasjon gruppeprosjekt

   Eksamensperiode
   05.04.2022–05.04.2022
   Andre opplysninger
   Tid for eksamensgjennomføring vil bli publisert på Mitt UiB
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   08.04.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • MABARN312 / Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN314 / Omsorgsutøving, barn si utvikling og avgjersler i barnevernet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.01.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.01.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN316 / Childhood and Parenting in Diverse Contexts

  Vurderingsordning: Oppgave

  Innleveringsfrist
  16.02.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN351 / Masteroppgåve i barnevern

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  19.05.2022, 14:00
 • MAPSYK301 / Perspektiv i psykologisk vitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  07.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK303 / Anvendt sosial og kognitiv psykologi: Menneskelege faktorar i kritiske situasjonar og kulturelt mangfald i samf. og arb.

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.02.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK304 / Forskingsperspektiv innanfor sosial- og kognitiv psykologi: Kultur, berekraft og turistopplevinga

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.04.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.04.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319A / Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.03.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • MAPSYK319B / Kognitiv nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.02.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319INT / Kognitiv nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  11.02.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK321 / Leiar-, team og organisasjonsutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK322 / Arbeidsmiljøarbeid og konflikthandtering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.04.2022, 10:00
  Innleveringsfrist
  11.04.2022, 16:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK323 / Praktisk utviklingsarbeid og rollen som intern og ekstern utviklingsagent: studentfirma

  Vurderingsordning: Refleksjonsnotat

  Innleveringsfrist
  10.06.2022, 10:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK330 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.05.2022, 13:00
 • MAPSYK345 / Masteroppgåve i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  30.03.2022, 10:00
 • MAPSYK360 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.05.2022, 13:00
 • METMAU660 / Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.06.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.06.2022, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED110 / Innføring i pedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.02.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED111 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve og ein skriftleg prøve

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Semesteroppgåve

   Innleveringsfrist
   07.06.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skuleeksamen

   Dato
   17.06.2022, 09:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PED113 / Læring i og for arbeidslivet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED115 / Skulens læringsmiljø

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.02.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED116 / Pedagogisk kompetanse

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  19.05.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED212 / Bacheloroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Bacheloroppgåve

   Innleveringsfrist
   19.05.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED311 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  02.03.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED312 / Forskingsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  25.04.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  05.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED314 / Fordjuping og prosjektplan

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  02.06.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED322 / Forskningsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen (Ny eksamen)

  Oppgave utleveres
  21.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  07.03.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED324 / Fordjuping og prosjektplan

  Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.06.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED395 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   19.05.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED396 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   19.05.2022, 13:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED671 / Rettleiing av lærarstudentar og nyutdanna lærarar

  Vurderingsordning: Individuell oppgåve

  Innleveringsfrist
  10.06.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED672 / Kollegarettleiing, skuleutvikling og profesjonsutvikling

  Vurderingsordning: Individuell oppgave

  Innleveringsfrist
  10.06.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA101 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  31.01.2022–04.02.2022
 • PEDA102 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester

  Vurderingsordning: Aksjonsforskingsrapport

  Innleveringsfrist
  07.06.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA120 / Skulen og lærarrolla

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.02.2022, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA123 / Aksjonsforsking og læraren si profesjonelle utvikling

  Vurderingsordning: Aksjonsforskingsrapport

  Innleveringsfrist
  07.06.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY301B / Profesjonsforberedelse 2 - Helse, samfunn og psykologrolle

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.01.2022, 12:00
  Innleveringsfrist
  13.01.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY302 / Utviklingspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  03.02.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY303 / Biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  18.03.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY304 / Kognitiv nevrovitenskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.06.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY307 / Skole- og opplæringspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  31.05.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY308 / Personlighetspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  14.01.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.05.2022, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PROPSY309 / Sosialpsykologi

  Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  14.06.2022, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY310 / Kultur, helse og utvikling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.03.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.03.2022, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311A / Psykologisk kartlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.03.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  11.03.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311B / Psykologisk behandling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY312A / Psykologisk behandling II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.02.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY313 / Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  17.01.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.06.2022, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY315 / Samfunnspsykologi

  Vurderingsordning: Praksisrapport og munnleg framføring

  • Eksamensdel: Praksisrapport

   Innleveringsfrist
   28.02.2022, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg framføring på praksiskonferanse

 • PROPSY317 / Hovudoppgåve psykologprogrammet

  Vurderingsordning: Hovudoppgåve

  Innleveringsfrist
  19.05.2022, 14:00
 • PRPSYK100 / Psykologiens historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.01.2022, 12:00
  Innleveringsfrist
  21.01.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK301A / Profesjonsførebuande I Psykisk helse, behandling og fagetikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.02.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PRPSYK301B / Profesjonsførebuande 2 - Helse, samfunn og psykologrolle

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  12.01.2022, 12:00
  Innleveringsfrist
  13.01.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK312A / Psykologisk behandling II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  21.02.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSY200 / Kjærleik og nære forhold

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  16.06.2022, 14:00
  • Eksamensdel: Emneoppgåve

   Innleveringsfrist
   16.06.2022, 14:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Fleirvalsprøve

   Innleveringsfrist
   13.06.2022, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSYCH302B / Term Paper, Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  03.06.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH302C / Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH303 / Medical Health Psychology

  Vurderingsordning: Heimeeksamen i gruppe

  Innleveringsfrist
  24.01.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH305A / Cognitive Psychology

  Vurderingsordning: Mappevurdering - Essay

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 1

   Innleveringsfrist
   05.05.2022, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 2

   Innleveringsfrist
   24.05.2022, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSYCH305B / Term Paper, Cognitive Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  15.06.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH310A / Culture, Positive Development and Health

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.01.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  04.02.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK106 / Personalpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.06.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  19.01.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK109 / Motivasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  27.01.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Skoleeksamen-hjemme.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  30.05.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK110 / Arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.02.2022, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK111 / Innføring i psykologi og psykologiens historie

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK112 / Sosial- og personlegdomspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  15.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK113 / Innføring i metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  17.02.2022, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK114 / Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.06.2022, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK115 / Døgnrytmar, søvn og åtferd

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.06.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK116 / Miljøpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  13.06.2022, 15:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK117 / Innføring i operativ psykologi og menneskelege faktorar i operative situasjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.04.2022, 08:00
  Innleveringsfrist
  22.04.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK120 / Biologisk og kognitiv psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  01.06.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK140 / Åtferd, helse og ernæring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  02.05.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK200 / Leiingspsykologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  11.05.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK201 / Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  20.05.2022, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK202 / Metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  08.04.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • PSYK206 / Artikkellesning i generell psykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  20.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK207 / Læring og atferdspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK208 / Affekt og kognisjon

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  25.02.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK250 / Bacheloroppgåve i generell psykologi

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  25.05.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK302G / Fordjupingskurs i kultur og psykopatologi; mental helse i eit krysskulturelt perspektiv

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Short essay 1

   Innleveringsfrist
   28.01.2022, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Short essay 2

   Innleveringsfrist
   02.02.2022, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Long essay

   Innleveringsfrist
   18.02.2022, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Short essay 3

   Innleveringsfrist
   07.02.2022, 15:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSYK603 / Organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  19.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK640 / Operativ psykologi 1

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  28.03.2022, 08:00
  Innleveringsfrist
  04.04.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK643 / Krise og katastrofepsykologi

  Vurderingsordning: Oppgave

  Innleveringsfrist
  27.06.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK650 / Komplisert sorg: teori og behandling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED100 / Innføring i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  23.02.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED101 / Språkutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  09.05.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED102 / Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  22.02.2022–22.02.2022
 • SPED200 / Profesjonstenkning - lovverk og etikk i teori og praksis

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  02.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  04.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED211 / Lese- og skrivevanskar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  19.04.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • SPED250 / Bacheloroppgåve i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Bacheloroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.05.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED311 / Spesialpedagogisk grunnlagstenking

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.01.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  04.02.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED312 / Forskingsmetode

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.05.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  16.05.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED314 / Spesialpedagogisk rettleiing i teori og praksis

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  27.05.2022, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED315 / Opplæring og undervisning for barn og elevar med ekstraordinært læringspotensial

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  18.03.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  18.03.2022, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen