Hjem
Studentsider

Eksamensplan for Det psykologiske fakultet

Dette er du forpliktet til å vite!

Hovedinnhold

Dette bør du vite om eksamen ved UiB

Jamfør Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB gis det bare anledning til å fremstille seg til en eksamen 3 ganger. Det er derfor viktig at trekk til en eksamen gjøres i StudentWeb innen 14 dager før eksamensdato. Dersom trekkfristen ikke blir overholdt, vil dette bli regnet som et forsøk til eksamen. Regelen har ikke tilbakevirkende kraft for eksamener som ble avlagt tidligere enn høstsemesteret 2000.

Høst 2021

 • DIDAPSYK1 / Fagdidaktikk i psykologi - første semester

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  20.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • DIDAPSYK1B / Fagdidaktikk i psykologi, fordjupningsemne - første semester

  Vurderingsordning: Mappeevaluering

  Innleveringsfrist
  20.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE301 / Critical approaches to Development

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  29.10.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE302 / Introduksjon til metodologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Obligatorisk deltaking på minimum 80% av gruppearbeid

 • GLODE303 / Kvalitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Project plan

  Innleveringsfrist
  23.08.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE304 / Kvantitative metodar og planlegging

  Vurderingsordning: Project plan

  Innleveringsfrist
  23.08.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE305 / Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.08.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.08.2021, 12:00
  Andre opplysninger
  Vi gjør oppmerksom på tidlig påmeldings- og trekkfrist!
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE306 / Foundations of Health Promotion

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.08.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  30.08.2021, 12:00
  Andre opplysninger
  Vi gjør oppmerksom på tidlig påmeldings- og trekkfrist!
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE310 / Internship

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • GLODE330 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  14.12.2021, 14:00
 • GLODE360 / Master's Thesis

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 14:00
 • HEFR331 / Helsefremjande arbeid: Innføring i sentrale omgrep og teoriar

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  22.10.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR341 / Planlegging, implementering og evaluering i helsefremjande arbeid

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.08.2021, 08:00
  Innleveringsfrist
  26.08.2021, 14:00
  Andre opplysninger
  Vi gjør oppmerksom på tidlig påmeldings- og trekkfrist!
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • HEFR395 / Masteroppgåve i helsefremjande arbeid og helsepsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 14:00
 • LOGO310 / Innføring i logopedi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  15.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO318 / Statistikkinnføring for logopedar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO319 / Forskingsmetode og forskningsetikk

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  02.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO324 / Vitskapsteori og forskingsetikk for logopedar

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO325 / Fordjupningsemne

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • LOGO345 / Masteroppgåve i logopedi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   19.11.2021, 14:00
  • Eksamensdel: Munnleg prøve

 • LSCI649 / Innovasjon for Renovasjon og Gjenvinning

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Presentasjon av prosjektskissa

   Dato
   26.11.2021, 17:00
   Andre opplysninger
   Tid for eksamensgjennomføring vil bli publisert på Mitt UiB
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   26.11.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Modul 1

 • LSCI650 / Avmystifisering av kunstig intelligens

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Presentasjon gruppeprosjekt

   Dato
   15.12.2021, 18:00
   Andre opplysninger
   Tidspunkt for muntlige presentasjoner blir publisert på Mitt UiB
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   17.12.2021, 13:00
 • LSCI651 / Fantastiske data

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  • Eksamensdel: Skoleeksamen hjemme - 2 timer

   Dato
   14.12.2021, 18:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Refleksjonsnotat

   Innleveringsfrist
   17.12.2021, 13:00
 • MABARN312 / Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  23.08.2021, 08:00
  Innleveringsfrist
  27.08.2021, 14:00
  Andre opplysninger
  Vi gjør oppmerksom på tidlig påmeldings- og trekkfrist!
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN314 / Omsorgsutøving, barn si utvikling og avgjersler i barnevernet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 15:00
  Andre opplysninger
  Vi gjør oppmerksom på tidlig påmeldings- og trekkfrist!
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN315 / Barnet som aktør

  Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  27.10.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MABARN351 / Masteroppgåve i barnevern

  Vurderingsordning: Masteroppgåva

  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 14:00
 • MAPSYK301 / Perspektiv i psykologisk vitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  01.10.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK303 / Anvendt sosial og kognitiv psykologi: Menneskelege faktorar i kritiske situasjonar og kulturelt mangfald i samf. og arb.

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.12.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.12.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK304 / Forskingsperspektiv innanfor sosial- og kognitiv psykologi: Kultur, berekraft og turistopplevinga

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  13.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.09.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319A / Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  24.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319B / Kognitiv nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK319INT / Kognitiv nevrovitskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  10.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK321 / Leiar-, team og organisasjonsutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  13.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK322 / Arbeidsmiljøarbeid og konflikthandtering

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.10.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • MAPSYK330 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  05.01.2022, 13:00
 • MAPSYK345 / Masteroppgåve i arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 14:00
 • MAPSYK360 / Masteroppgåve i psykologi

  Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Innleveringsfrist
  19.11.2021, 14:00
 • METMAU660 / Vitenskapeleg metode og delinga av erfaring

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  14.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  14.10.2021, 17:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED110 / Innføring i pedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.11.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  30.11.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED112 / Pedagogiske perspektiv på læring

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  14.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED113 / Læring i og for arbeidslivet

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  20.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  27.09.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED115 / Skulens læringsmiljø

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  15.12.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED200 / Education in a Changing Society

  Vurderingsordning: Essay

  Innleveringsfrist
  07.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED311 / Pedagogisk filosofi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.11.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED313 / Kunnskap og kunnskapsprosessar

  Vurderingsordning: Mappevurdering

  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED322 / Forskningsmetode, IKT

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED395 / Masteroppgåve i pedagogikk

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   19.11.2021, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED396 / Masteroppgåve i pedagogikk IKT

  Vurderingsordning: Masteroppgåve med justerande munnleg prøve

  • Eksamensdel: Masteroppgåve

   Innleveringsfrist
   19.11.2021, 14:00
  • Eksamensdel: Justerande munnleg prøve

 • PED645 / Innføring i kriminalomsorg som læringsarena

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Innleveringsfrist
  01.12.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PED670 / Rettleiing innafor lærarprofesjonen

  Vurderingsordning: Individuell oppgåve

  Innleveringsfrist
  17.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deltakelse samling

  • Eksamensdel: Deltaking nettbaserte aktivitetar

  • Eksamensdel: obligatorisk oppgåve

  • Eksamensdel: munnleg presentasjon

  • Eksamensdel: Skriftleg tilbakemelding på tekst

  • Eksamensdel: Muntlig tilbakemelding på framlegg

 • PED672 / Kollegarettleiing, skuleutvikling og profesjonsutvikling

  Vurderingsordning: Individuell oppgave

  Innleveringsfrist
  20.10.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA101 / Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  06.12.2021–10.12.2021
 • PEDA120 / Skulen og lærarrolla

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  02.12.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA121 / Ulike vegar til læring

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PEDA122 / Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY100 / Psykologiens historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.11.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  12.11.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY301B / Profesjonsforberedelse 2 - Helse, samfunn og psykologrolle

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.12.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  07.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY302 / Utviklingspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  26.11.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY303 / Biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  24.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY304 / Kognitiv nevrovitenskap

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  26.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY307 / Skole- og opplæringspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime (Ny eksamen)

  Dato
  09.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Kun for studenter med gyldig fravær våren 2021.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  15.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY308 / Personlighetspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime (Ny eksamen)

  Dato
  12.08.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Andre opplysninger
  Kun for studenter med gyldig fravær vår 2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY309 / Sosialpsykologi

  Vurderingsordning: Emneoppgåve

  Innleveringsfrist
  09.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY310 / Kultur, helse og utvikling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.10.2021, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311A / Psykologisk kartlegging

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.09.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY311B / Psykologisk behandling

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  24.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.11.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY312A / Psykologisk behandling II

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  15.10.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY313 / Psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime (Ny eksamen)

  Dato
  12.08.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Andre opplysninger
  Kun for studenter med gyldig fravær våren 2021.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  17.12.2021, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PROPSY315 / Samfunnspsykologi

  Vurderingsordning: Praksisrapport og munnleg framføring

  • Eksamensdel: Praksisrapport

   Innleveringsfrist
   04.10.2021, 12:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Munnleg framføring på praksiskonferanse

 • PROPSY317 / Hovudoppgåve psykologprogrammet

  Vurderingsordning: Hovudoppgåve

  Innleveringsfrist
  15.12.2021, 14:00
 • PRPSYK100 / Psykologiens historie

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.11.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  12.11.2021, 12:00
 • PRPSYK301A / Profesjonsførebuande I Psykisk helse, behandling og fagetikk

  Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  22.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PRPSYK301B / Profesjonsførebuande 2 - Helse, samfunn og psykologrolle

  Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.12.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  07.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH301A / Kvantitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap

  Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  15.12.2021, 14:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH302B / Term Paper, Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  18.11.2021, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH302C / Developmental Psychology

  Vurderingsordning: Skuleeksamen- heime

  Dato
  26.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH305A / Cognitive Psychology

  Vurderingsordning: Mappevurdering - Essay

  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 1

   Innleveringsfrist
   16.11.2021, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Essay 2

   Innleveringsfrist
   03.12.2021, 16:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
 • PSYCH305B / Term Paper, Cognitive Psychology

  Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYCH310A / Culture, Positive Development and Health

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  10.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  17.09.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK106 / Personalpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime (Ny eksamen)

  Dato
  06.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Kun for studenter med gyldig fravær på eksamen våren 21.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  01.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK109 / Motivasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen- heime (Ny eksamen)

  Dato
  24.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Andre opplysninger
  Kun for studenter med gyldig fravær på eksamen våren 21.
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen

  Vurderingsordning: Skuleeksamen- heime

  Dato
  29.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK110 / Arbeids- og organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  8 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK111 / Innføring i psykologi og psykologiens historie

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  22.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK112 / Sosial- og personlegdomspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  03.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK113 / Innføring i metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  16.11.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK114 / Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  17.09.2021, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK115 / Døgnrytmar, søvn og åtferd

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  10.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK116 / Miljøpsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  13.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK117 / Innføring i operativ psykologi og menneskelege faktorar i operative situasjonar

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  06.10.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK120 / Biologisk og kognitiv psykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  17.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK140 / Åtferd, helse og ernæring

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  22.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK200 / Leiingspsykologi

  Vurderingsordning: Skoleeksamen - heime

  Dato
  30.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK202 / Metode

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  30.08.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK206 / Artikkellesning i generell psykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  11.10.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  12.10.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK207 / Læring og atferdspsykologi

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  19.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK208 / Affekt og kognisjon

  Vurderingsordning: Skuleeksamen - heime

  Dato
  26.11.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK603 / Organisasjonspsykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  04.10.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  11.10.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK643 / Krise og katastrofepsykologi

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  08.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.12.2021, 09:00
  Andre opplysninger
  Sensurering starter etter siste innleveringsfrist
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Deltakelse - 3 av 4 samlingar

  • Eksamensdel: Innlevering case-oppgave

 • PSYK647 / Barn som pårørande når foreldre eller søsken er alvorleg sjuke eller døyr

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  26.11.2021, 12:00
  Innleveringsfrist
  13.12.2021, 12:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: 80% deltaking

 • PSYK648 / Sorg: forståing, støtte og tiltak

  Vurderingsordning: heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  29.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  13.12.2021, 09:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • PSYK649 / Pandemi og krisepsykologi

  Vurderingsordning: Muntlig

  Dato
  02.12.2021, 08:00
  Oppmøte
  15 minutter før
  Varigheit
  10 timer
  • Eksamensdel: 80% oppmøte

 • SPED100 / Innføring i spesialpedagogikk

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  15.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  25.11.2021, 13:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED101 / Språkutvikling

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  23.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED102 / Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis

  Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Eksamensperiode
  06.12.2021–10.12.2021
 • SPED200 / Profesjonstenkning - lovverk og etikk i teori og praksis

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  06.09.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  08.09.2021, 13:00
  Andre opplysninger
  Vi gjør oppmerksom på tidlig påmeldings- og trekkfrist!
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED211 / Lese- og skrivevanskar

  Vurderingsordning: Skuleeksamen-heime

  Dato
  13.09.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED311 / Spesialpedagogisk grunnlagstenking

  Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  01.11.2021, 09:00
  Innleveringsfrist
  10.11.2021, 15:00
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • SPED313 / Systemarbeid og kartlegging

  Vurderingsordning: Mappe

  Innleveringsfrist
  08.12.2021, 15:00
  • Eksamensdel: Tilbakemelding på rapport frå faglærar og gi tilbakemelding til medstudent