Hjem
Studentsider

Rett til ny vurdering

Hovedinnhold

Studenter som har gyldig fravær fra vanlig eksamen kan ha rett til kontinuasjonseksamen etter § 5.6. Fakultetene kan ha egne regler som presiserer vilkår for hvem som har retten til å ta kontinuasjonseksamen.

Se under for fakultetenes utfyllende regler om søknadsprosedyren ved ny vurdering.