Hjem
Studentsider

Rett til ny vurdering

Hovedinnhold

Studenter som har gyldig fravær etter § 6.10.1 ved avsluttende skriftlig skoleeksamen i undervisningssemesteret, har rett til ett nytt forsøk tidligst mulig i påfølgende semester, og senest i mars for vårsemesteret og i oktober for høstsemesteret. Fraværsgrunnen skal dokumenteres som beskrevet i § 6.10.2. Se § 6.10.3 for frister. Det juridiske fakultet kan gi regler som avviker fra dette.

Se under for fakultetenes utfyllende regler om søknadsprosedyren ved ny vurdering.