Hjem
Studentsider
Si fra om ditt læringsmiljø

Læringsmiljøkontakter per fakultet

Hvert fakultet har et mottak som besørger henvendelser om læringsmiljøet. Det er læringsmiljøkontakt (LMK) som har hovedansvaret.

Hovedinnhold

Det humanistiske fakultet

Rebekka Nistad (LMK)
Svein Ivar Angell
Inger Marie Hatløy

Det juridiske fakultet

Ingvild Jangaard Strand (LMK)
Anne Grethe Nielsen 
Christine Stolz Olsvik 
Nina Østensen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Merethe Birkeland (LMK)
Ingrid Christensen
Birthe Gjerdevik

Det medisinske fakultet

Martha Houen Dahle (LMK)
May Kristin Skjerlie

Det psykologiske fakultet
Denise Fewtrell Flatmark - (LMK)
Yael Harlap - (visedekan for utdanning)
Frode Randal - (studiesjef)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Helene Unneland (LMK)
Kirstine Kolsrud 
Kristine Jørgensen

Fakultet for kunst, musikk og design

Hilde Skare (LMK)
Bente Irminger (visedekan/kopi)
Eli Neshavn Høie (ass. fakultetsdirektør)
Sara Bjørneset - Møllendal
Liv Heidi Ekre