Hjem
Studentsider

Før eksamensdagen

Finn eksamensdatoer og lokaler. Meld deg opp til eksamen og lær å bruke kilder riktig. Se hvordan du søker om tilrettelegging og hvilke hjelpemidler du kan ha med på eksamen. Les om hva du må gjøre før du møter til digital eksamen og hva du gjør om du blir syk før eller på eksamensdagen.

Godkjenne utdanningsplan og melde til vurdering

Husk å melde deg opp til eksamen innen fristene 1. september og 1. februar. Du kan trekke deg fra eksamen inntil to uker før eksamen starter.

Når: seinast innan 1. september.
Kvar: Studentweb
Gjeld for: alle 

Du som er ny student må vente til semesterstartsuken før du kan semesterregistrere deg.

Godkjenne utdanningsplan

I tillegg til å betale semesteravgifta, må alle studentar godkjenne utdanningsplanen sin og melde seg til undervisning og vurdering i aktuelle emne på Studentweb.

Utdanningsplanen definerer dine rettar og plikter og sikrar at du kan gjennomføre studiet ditt på normert tid, anten som heil- eller deltidsstudent.

Vurderingsmelding/eksamensmelding

Du melder deg til vurdering/eksamen samtidig som du registrerer deg som student på Studentweb. Dersom du vil legge til emner i utdanningsplanen din velger du Studier og Vis utdanningsplan.

Både under Vis utdanningsplan og på inngangssiden til Studentweb ser du oversikt over hvilke emner du er oppmeldt til.

Du må selv passe på at du ikke melder deg opp i emner som har skoleksamen samme dag. Oversikt over eksamensdato finner du i eksamensplanen.

Dersom du vil melde deg til emner utenom utdanningsplan gjør du det via toppmenyen på StudentWeb, under Aktive emner.

Ønsker du å trekke deg fra en vurdering?

På Studentweb kan du annullere vurderingsmeldinger dersom du vil trekke deg fra eksamen. Dersom du ikke klarer å annullere en vurderingsmelding på Studentweb, må du sende en e-post til fakultetet ditt før trekkfristen har gått ut. Kontakt informasjonssenteret ved fakultetet ditt dersom du har behov for hjelp.

To ukers trekkfrist

Trekkfristen er vanligvis to uker før vurdering (eksamen) starter.
NB! Studenter på profesjonsstudier ved Det medisinske fakultetet har ikke trekkfrist.
 

Tregangersregelen

Du kan melde deg til vurdering i et emne inntil tre ganger (med noen unntak). Dersom endring eller annullering ikke gjøres innen trekkfristen, vil vurderingsmeldingen gjelde som ett av tre mulige forsøk for emnet.


Eksamenssted (lokale for skoleeksamen)

Du er pliktig til selv å sjekke hvor og når du skal møte til eksamen. Sted og starttidspunkt for eksamen finner du i eksamensplanen fra 14 dager før eksamen. Kandidatnummer for hver eksamen finner du i Studentweb, og her kommer også din romplassering på eksamen seinest 3 dager før eksamen.