Hjem
Studentsider

Karakterskala

Enhver eksamen skal føre fram til en karakter eller et vurderingsuttrykk. Det vil si at karakteren skal settes på én av to måter; enten som 'Bestått' eller 'Ikke bestått', eller som en bokstav etter skalaen A, B, C, D, E, F.

Hovedinnhold

De ulike karakterene skal gis etter følgende allmenne, kvalitative kriterier:

     ​​​​​​

  A FremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
  B Meget godMeget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
  C  GodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.  
  D  Nokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
  ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
  F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

   

  Se egen oversikt for karakterer før 2003.