Hjem
Studentsider

Syk på eksamen

Hva gjør du om du blir syk på eksamen? Hva er gyldig fravær og hvordan registrerer du fraværet?

Hovedinnhold

Er du syk med luftveissymptomer på eksamensdagen, skal du ikke møte på eksamen.

I forbindelse med koronapandemien har UiB innført midlertidig egenmelding ved gyldig fravær på eksamen, jf. Midlertidig forskrift om tillegg til forskrift 16. februar 2012 nr. 872 om opptak, studier, vurdering og grader ved UiB. Egenmeldingsordningen gjelder sålenge forskriften gjelder.

Hva er gyldig fravær?

I en del tilfeller skal fravær på eksamensdagen ikke telle som et eksamensforsøk. Dette kalles «gyldig fravær». Situasjoner som typisk gir gyldig fravær er:

  • at du eller barn(a) dine er syke
  • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • begravelse eller bisettelse i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen
  • annet som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen

NB! Vær oppmerksom på at informasjon om gyldig fravær her gjelder eksamen. For obligatoriske arbeidskrav i et kurs, registreres det som hovedregel ikke gyldig fravær. Arbeidskravene må være godkjent før du kan ta eksamen. Ta kontakt med din studieveileder om du har utfordringer med å gjøre eller levere obligatoriske arbeidskrav i tide. Du finner kontaktinformasjon til studieadministrasjonen på emnesiden for kurset det gjelder.

Slik melder du fra

Fyll ut nettskjema (gjelder eksamen, ikke obligatoriske arbeidskrav):

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon på fraværet, uavhengig av fraværsgrunn.

Frist for å melde fra

Fristen for å sende inn skjema er én uke etter eksamensdatoen. Hvis du ikke holder fristen, blir eksamensforsøket registrert som et tellende forsøk (se § 6-8 om tregangersregelen).

Avbrutt eksamen

Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen, skal du ikke levere besvarelse. Leverte besvarelser vil bli sensurert, selv om besvarelsen ikke har innhold. Sykdom gir gyldig fravær, så husk å melde fra via egenmeldingsskjema som du finner lenke til over.

Se UiBs studieforskrift for mer informasjon om avbrutt eksamen