Hjem
Studentsider

Syk på eksamen

Hva gjør du om du blir syk på eksamen? Hva kan være gyldig fravær og hvordan får du registrert gyldig fravær?

Hovedinnhold

Hva er gyldig fravær?

I en del tilfeller skal fravær på eksamensdagen ikke telle som et eksamensforsøk. Dette kalles «gyldig fravær». Situasjoner som typisk gir gyldig fravær er:

  • at du eller barn(a) dine er syke
  • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • begravelse eller bisettelse i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen
  • annet utenfor din kontroll som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen

NB! Vær oppmerksom på at informasjon om gyldig fravær her gjelder eksamen. For obligatoriske arbeidskrav i et kurs, registreres det som hovedregel ikke gyldig fravær. Arbeidskravene må være godkjent før du kan ta eksamen. Ta kontakt med din studieveileder om du har utfordringer med å gjøre eller levere obligatoriske arbeidskrav i tide. Du finner kontaktinformasjon til studieadministrasjonen på emnesiden for kurset det gjelder.

 

Hvordan får du registrert gyldig fravær?

Du søker om å få registrert gyldig fravær på eksamen, eller for en annen vurdering, ved å fylle ut og sende inn nettskjemaet som du finner lenke til her på siden. Skjemaet må sendes innen to uker etter eksamen. Husk å legge ved dokumentasjon.

Du sender en søknad per eksamen, og velger eksamen i skjemaet. Søknaden behandles av fakultetet som emnet tilhører. Dersom det ikke kan registreres gyldig fravær som du har søkt om, vil du få svar fra fakultetet i din digitale postkasse.

Krav til dokumentasjon

Sykdom skal dokumenteres med attest fra lege eller annen sakkyndig, for eksempel psykolog. Det må fremgå av attesten at du ikke kunne gjennomføre vurderingen/eksamenen det gjelder av helsemessige årsaker, og det må spesifiseres at attesten gjelder for eksamensdagen eller for eksamensperioden (eventuelt hvilke deler av perioden du har vært syk). 

Ved dødsfall, begravelse eller bisettelse må du oppgi hvem som er gått bort og hvilken relasjon du hadde til avdøde, men det kreves ikke dokumentasjon utover dette.

Alle andre forhold du søker å få registrert som gyldig fravær må dokumenteres.

Frist for å søke og levere dokumentasjon

Fristen for å søke om å få registrert gyldig fravær er to uker etter eksamensdatoen. Også legeattest eller annen dokumentasjon må sendes UiB innen to uker etter eksamensdagen eller innleveringsfristen. Hvis du ikke holder fristen, blir eksamensforsøket registrert som et tellende forsøk (se Kapitel 8 i UiBs studieforskrift).

Avbrutt eksamen

Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen, skal du ikke levere besvarelse. Leverte besvarelser vil bli sensurert, og telle som et eksamensforsøk, selv om besvarelsen ikke har innhold. Se ellers informasjon på denne siden om hvordan du søker om å få registrert gyldig fravær. 

Se Kapitel 8 i UiBs studieforskrift for mer informasjon om avbrutt eksamen.