Hjem
Studentsider

Syk på eksamen

Hva gjør du om du blir syk på eksamen? Hva er gyldig fravær og hvordan registrerer du fraværet?

I en del tilfeller skal fravær på eksamensdagen ikke telle som et eksamensforsøk. Dette kalles «gyldig fravær», og må i de aller fleste tilfeller dokumenteres av studenten. Situasjoner som typisk gir gyldig fravær er

  • at du eller barn(a) dine er syke
  • dødsfall i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • begravelse eller bisettelse i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • pålegg fra offentlig myndighet som er til hinder for å møte til eksamen
  • annet som gjør det sterkt urimelig å kreve at du skal gjennomføre en vurdering/eksamen

Frist og dokumentasjon

Frist for å levere dokumentasjon på sykdom e.l. er en uke etter eksamensdatoen. Hvis du ikke holder fristen blir det registrert som et tellende forsøk (se tregangersregelen).

Legeerklæringen må si eksplisitt at studenten ikke kunne gjennomføre eksamen på den aktuelle datoen på grunn av sykdom.

Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen må legeerklæringen være datert på eksamensdagen for å være gyldig.

Dokumentasjonen skal leveres til fakultetet. Se fakultetets egne sider under for hvordan du går frem.

Øvrige krav til dokumentasjon finnes i § 6.10.2 – 6.10.3 i UiBs studieforskrift.