Hjem
Studentsider

Innlevering av oppgaver

Hvor skal du levere inn oppgave og hjemmeeksamen?

Hovedinnhold

Oppgaveinnlevering

Skal du levere en oppgave til vurdering i et emne, skal denne som oftest leveres på vurdering.uib.no eller i Mitt UiB. Se informasjon om dette på emnesiden på nett (lenker finnes i eksamensplanen), eller på emnesiden i Mitt UiB. For videre informasjon om oppgaveinnlevering på vurdering.uib.no, se informasjon under Hjemmeeksamen.

Oppgaveformuleringen er ikke nødvendigvis gitt på vurdering.uib.no når det gjelder oppgaveinnleveringer som ikke er hjemmeeksamen.

Hjemmeeksamen skal som regel leveres på vurdering.uib.no, og oppgaveteksten vil da også som regel være tilgjengelig samme sted når eksamen starter. Logg inn, finn prøven for eksamenen det gjelder, velg "Klikk her for å gjøre deg klar", og så "Åpne prøven" for å komme inn i selve eksamen. "Åpne prøven"-knappen blir aktiv når eksamen starter.

Når du er ferdig med besvarelsen din, må du lagre besvarelsen til fil som du så laster opp etter instruksjon i eksamensoppgaven på vurdering.uib.no. Forsikre deg om at du kommer til kvitteringssiden for innlevering før du går tilbake til Dashbord og logger ut. Dersom du kan laste opp ny versjon av besvarelsen din flere ganger frem til innleveringsfristen, vil systemet automatisk levere inn den opplastede besvarelsen ved prøveslutt.

Når eksamenstiden er ute låses besvarelsen din automatisk for redigering. Last derfor opp besvarelsen i god tid før innleveringsfristen.