Hjem
Studentsider

Sjekkliste før eksamen

Sjekk blant annet vurderingsmelding, ekamenssted og kandidatnummer før eksamen.

1. Før alle eksamener og innleveringer må du:

Sjekke på Studentweb at du er meldt opp i de emnene du skal ta eksamen i (vurderingsmelding). Dersom det er problemer med din vurderingsmelding må du så raskt som mulig ta kontakt med infosenteret på ditt fakultet.

2. Før skoleeksamen må du notere deg følgende fra Studentweb:

  • Kandidatnummeret ditt (nytt for hver eksamen)
  • Lokalet (14 dager før eksamen)
  • Romplassering (dersom det er listet flere rom i eksamensplanen må du sjekke dette fra 3 dager før eksamen)
  • Eksamensstart (tidspunkt kan endres inntil 14 dager før eksamen)

3. Oppmøtetidspunkt

Du må møte opp og registrere deg i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen starter. For eksamen ved Det juridiske fakultet må du møte 50 minutter før på grunn av bokkontroll.

4. Ta med deg

Husk å ta med deg gyldig legimitasjon (med bilde og signatur) eller studentkort til eksamenslokalet.

5. Digital eksamen?

Når du skal ha digital eksamen, se også sjekkliste før digital eksamen.