Hjem
Studentsider
Korona

Utveksling i 2022

Viktig informasjon til deg som skal på utveksling våren 2022 og informasjon om søknadsprosessen for deg som ønsker deg ut høsten 2022.

hva skjer med utveksling
UiB ber utvekslingsstudentene holde seg oppdaterte på informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Utenriksdepartementet (UD).
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

(Oppdatert 19.12.2021)

Her finner du som student nyttig informasjon om sikkerhet og beredskap, søknadsprosedyrer m.m.

Utveksling våren 2022

  • UDs reiseråd: Det globale reiserådet ble opphevet 1. oktober, men det er innført reiseråd for noen afrikanske land etter omikron-utbruddet. Denne situasjonen kan endre seg raskt og vi ber deg følge med på oppdateringer om UDs reiseråd for landet du skal til: Reiseinformasjon - velg land - regjeringen.no
  • Forsikring for studenter i utlandet: Reiseråd for enkeltland har følger for gyldigheten av forsikringen du kjøper for utvekslingsoppholdet. Det er svært viktig at du som skal reise på utveksling tegner gyldig forsikring for hele utvekslingsoppholdet som også dekker kostnader ved COVID19-relatert sykdom. Finner du ikke gyldig forsikring for landet du skal reise til, kan du ikke reise på utveksling. Du er selv ansvarlig for å sette deg inn i vilkårene for din egen reiseforsikring. Det er særlig viktig at du merker deg begrensninger i forsikringen, og er klar over ansvaret og risikoen ved et utvekslingsopphold. Selv om noen reiseforsikringer dekker COVID19-relatert sykdom gis det ikke nødvendigvis dekning for andre hendelser og tap knyttet til covid-19 (som erstatning ved evakuering, innreisenekt, reisekostnader, karantene, forsinkelser, avbestilling av reiser, osv.). 
  • Forsikring gjennom det utenlandske universitet: Noen universiteter utenfor Europa krever at man kjøper en spesifikk helseforsikring gjennom dem. Merk at denne ikke kan erstatte forsikringen vi skriver om i kulepunktet over.
  • HELFO: norske statsborgere og utenlandske statsborgere med rett til støtte fra Lånekassen har rett til helsetjenester i utlandet gjennom HELFO. Informasjon for studenter som skal til land i EU/EØS/Sveits og informasjon til studenter som skal til land utanfor EU/EØS/Sveits. Studenter som skal til EU/EØS eller Sveits må ta med sitt europeiske helsetrygdkort. Merk deg forhold som kan påvirke helserettighetene gjennom HELFO, f.eks. å ta seg deltidsjobb når man er på utveksling.
  • Koronavaksine og vaksinesertifikat: De fleste land vil ha innreisekrav om at du er vaksinert eller at du har dokumentasjon på gjennomgått korona-sykdom. Last ned koronasertifikat eller annen dokumentasjon på helsenorge.no. Noen universiteter har også krav om slik dokumentasjon for å få tilgang på campus.
  • Smittesituasjonen: Mange land har fortsatt innreiserestriksjoner og det er viktig å være obs på ev. endringer i smittesituasjon som kan få følger for din utveksling: avlysninger fra samarbeidsuniversitet, endringer i undervisningsform, eller nye smittevernstiltak som påvirker ut/innreise. Før du reiser må du undersøke hvilke smitteverntiltak som gjelder i studielandet du skal til og at du setter deg inn i særlige risikoforhold i landet (eksempelvis press på helsevesen, transportsektor). Hold tett kontakt med vertsuniversitetet i tiden før du drar og deretter. I tillegg må du holde deg oppdatert på offisiell informasjon om korona fra myndighetene i det landet du reiser til, og forholde deg lojalt til smitteverntiltak i studielandet. Vær forberedt på at du kan måtte gå i karantene når du kommer hjem til Norge i tråd med gjeldende smitteverntiltak.

På grunn av usikkerheten anbefaler vi at du har en plan B for studier ved UiB i vårsemesteret.

Andre ting det er viktig å huske på i beredskapssammenheng når du skal reise ut:  

Følg med på våre nettsider www.uib.no/utveksling og www.uib.no/erasmus, og ta gjerne kontakt på utveksling@uib.no dersom du har spørsmål.

Utveksling høsten 2022

Mange deler av verden er hardt rammet av koronautbruddet, og situasjonen er i stadig endring. Per i dag har flere land innreiserestriksjoner, og det er ikke mulig å søke om studentvisum. Videre blir det kontinuerlig gjort vurderinger ved våre partneruniversiteter om hvorvidt de skal legge til rette for å ta imot utvekslingsstudenter i høstsemesteret eller ikke. Vår erfaring er også at det ikke alltid er lett å finne oppdatert informasjon om hva som er gjeldende i alle land og ved alle læresteder. I tillegg støtter UiB seg til norsk UD sine reiseråd, som er gjenstand for mer eller mindre regelmessige oppdateringer.

I utgangspunktet planlegger vi likevel som normalt og lyser ut avtaler både i og utenfor Europa. Vi mener likevel at sjansen for å kunne gjennomføre utveksling er større innenfor Europa enn utenfor Europa. 

Husk at uansett hvor du planlegger å reise, må du passe på at det du skal gjøre under utvekslingsoppholdet vil kunne godkjennes som en del av graden din ved UiB. Vi ber også alle studenter om parallelt å lage en alternativ plan for å studere ved UiB høsten 2022, i tilfelle utreise ikke blir mulig.  

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på utveksling@uib.no.

SØKER DU OM UTVEKSLING TIL STORBRITANNIA?

Storbritannia gikk ut av EU 1. januar 2021. Alle britiske universiteter UiB har søkbar Erasmus-avtale med vil kunne motta studenter med Erasmus-stipend det akademiske året 22/23.