Hjem
Studentsider
Husk frist 12. mars:

Søk midler fra UiBs klimafond

Vil du realisere et prosjekt som kan redusere UiBs klimaavtrykk? Søk midler fra UiBs klimafond!

Bilde av badge
Har du ideer til prosjekter som kan bidra til å redusere UiBs klimaavtrykk? Søk om midler fra UiBs klimafond.
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Innen 2030 skal UiB nå målet om klimanøytralitet. For hvert år, skal kuttene i antall Co2-ekvivalenter økes.

I oktober 2020 vedtok UiB-styre å etablere et eget klimafond på 5 millioner kroner. Pengene skal brukes på å finansiere tiltak som engasjerer studenter og ansatte i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. Les mer om UiBs klimafond her.

Hvor mye kan du søke om?

Både studenter og ansatte kan søke om midler til både mindre og mer omfattende tiltak til maks 100.000 kroner. Studenter og ansatte blir vurdert på lik linje.

Hvilke kriterier gjelder?

Søknadene vurderes med vekt på

  • Relevans/grad av nyttighet (i forhold til kostnad)
  • Innovasjon/nytenking
  • Gjennomførbarhet

Hvordan søker man?

Studenter: Kort søknad som inneholder beskrivelse av mål for prosjektet, gjennomføringsplan og budsjett sendes til klima2030@uib.no innen 12. mars.
Ansatte: Send søknad til HR-avdelingen innen 1. mars.

Les også: UiBs klimaregnskap er klart

Hva kan man søke om penger til?

  • Reiser og arrangement

Støtte kan gis til enheter eller organisasjoner som velger miljøvennlige reisealternativ, eller til prosjekter som skal fremme miljøvennlige lokalreiser.

  • Tiltak for gjenbruk og rydding

Fondet kan støtte tiltak som skal fremme gjenbruk og sirkulærøkonomi, som bruktbod eller deletjenester.

  • Nyskapende og innovative ideer

Fondet åpner også for nytenking og innovasjon knyttet til tiltak for et mer klimavennlig universitet. Det legges derfor opp til en åpen søknadskategori for denne type søknader.

Hvem styrer UiBs klimafond?

Fondet forvaltes av styringsgruppen for klimanøytralt UiB. Innvilget beløp utbetales basert på faktura og det stilles krav om kort prosjektrapport inkludert regnskapsoversikt etter at prosjektet er gjennomført.