Hjem
Studentsider
Covid-19

Nye koronatiltak

Regjeringen og Bergen kommune har fredag 19.november iverksatt nye koronatiltak både nasjonalt og lokalt. Kommunen ber folk i Bergen ta noen flere forholdsregler enn vi har gjort siden gjenåpningen og følge noen enkle smitteverntiltak.

bilde av covid19
Foto/ill.:
Colourbox.com og UiB

Hovedinnhold

Bergen kommune har 19.november vedtatt å innføre en lokal forskrift med smitteverntiltak. 

  • Plikt til å bruke munnbind innendørs i situasjoner hvor det er risiko for at en ikke kan holde minst en meter avstand, ut over kortvarige passeringer, til andre enn egne husstandsmedlemmer, på butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder og i taxi.
  • Du anbefales også sterkt å bruke munnbind i alle andre offentlige sammenhenger innendørs når man ikke kan holde avstand.
  • Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder, skal føre oversikt over gjester. (Dette gjelder også universitets egne serveringssteder)
  • Innbyggere anbefales også å begrense antall nærkontakter og holde mer avstand til personer utenfor din egen husstand. Du bes også om å unngå klemming og håndhilsing.  

Bergen kommune presiserer at de ikke legger opp til noen øvrige restriksjoner på arrangement, som for eksempel å avlyse julebord eller andre sosiale samlinger. Tiltak som hjemmekontor vurderes heller ikke som aktuelt nå.

Forskriften i Bergen trer i kraft førstkommende mandag 22. november og gjelder til og med 20 desember.

Innreise

Regjeringen har iverksatt nye tiltak i forbindelse med innreise til Norge. Dette er de viktigste endringene som gjelder innreise og trer i kraft fra fredag 26. november 2021:

  • Alle innreisende over 16 år skal som hovedregel registrere seg i innreiseregistreringssystemet.
  • Gjeninnføring av krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for de som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder.
  • Plikt til å teste seg ved innreise uavhengig av hvor du ankommer Norge fra, så fremt du at du ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder - og  kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat. 
  • Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.

Hold deg hjemme ved sykdom

Det viktigste tiltaket ansatte og studenter kan gjøre i en situasjon med mye smitte er å holde seg hjemme hvis man er syk og ha lav terskel for å teste seg.  Selvtester er tilgjengelig fra kommunens teststasjoner. I tillegg vil UiB sørge for at selvtester fortsatt er tilgjengelig på fakultetenes informasjonssentre.

Kommunen ber alle ansatte og studenter merke seg anbefalingen om at ved smitte i husstand (også f.eks kollektiv) så bør alle holde seg hjemme noen dager, så langt det lar seg gjøre, for å følge med på om man selv kan være smittet. Dette gjelder uansett vaksinestatus. Kommunen peker på at en ofte kan få negativ selvtest i starten, men ved ny testing noen dager senere så kan man likevel være smittet.

Har du fått symptomer på luftveisinfeksjon og lurer på når du kan møte på campus?

Les informasjon hos Bergen kommune.

Ønsker du å ta en selvtest eller PCR-test?

Du kan hente selvteste infosenteret på fakultetet ditt. Kommunen gir også ut selvtester til husstandsmedlemmer, nærkontakter og personer med symptomer. Les mer om testing, symptomer og legehjelp ved koronavirus.

Har du fått positiv selvtest?

UiB driver ikke lenger egen smittesporing. Ring Bergen kommunes smittesporingsteamet på telefon 408 11 195. Du må da ta en PCR-test på Festplassen eller Spelhaugen. Les mer her.

Hvis du får påvist Covid-19?

Om en PCR-test viser at du er smittet, må du isolere deg. Les mer om reglene for isolasjon på FHI.no.

Vaksinering:

Bergen kommune har mye ledig kapasitet for vaksinering, enten du ønsker første eller andre dose. Les mer her.