Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Covid-19

Nye koronatiltak med virkning fra 3. desember

Her ser du hvilke regionale tiltak som gjelder for Bergen kommune, samt råd og retningslinjer for hvordan det påvirker deg som er student eller ansatt ved UiB.

bilde av covid19
Foto/ill.:
Colourbox.com og UiB

Hovedinnhold

Fredag 3. desember ble det innført regionale tiltak som gjelder for Bergen kommune.

Disse kommer i tillegg til de nye nasjonale tiltakene som regjeringen innførte torsdag 2. desember. 

Dette gjelder nå for deg som er bosatt i Bergen eller en av omegnskommunene:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
   
 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.
   
 • Voksne bes vurdere om de kan redusere antall nærkontakter noe.
   
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
   
 • Påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde avstand minst en meter i butikker, kjøpesentre, kollektivtransport og taxi.
   
 • Antallsbegrensninger for private arrangement innendørs. Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leid eller lånt lokale.
   
 • Krav om bordservering av alkohol og plikt for serveringssteder og arrangører til å ha system for å registrere gjester og for å varsle om smitteeksponering.
   
 • Krav om sitteplasser for serveringssteder med skjenkeløyve. Det kan maksimalt være 600 i publikum innendørs

  For UiB betyr dette:
   
 • Avtale om hjemmekontor blir håndtert av ledere i dialog med den enkelte medarbeider. 
   
 • Alle sosiale arrangement blir definert som sammenkomster, og har en øvre grense på 100 personer. Leder ved den enkelte enhet gjør selv en vurdering av om arrangement (som for eksempel juleavslutninger) med færre deltakere, er hensiktsmessig å gjennomføre med forsvarlig smittevern.
   
 • Enhetene må vurdere bruk av munnbind ved aktivteter der det ikke er mulig å holde avstand.

De regionale tiltakene gjelder inntil videre.

Hjemmekontor:

UiB legger til rette for hjemmekontor i henhold til den regionale forskrifte. Viktige og nødvendige oppgaver for kjernevirksomheten vil ikke blir rammet. Tilsvarende vurdering bør gjøres med hensyn til gjennomføring av digitale versus fysiske møter, slik at det kun gjennomføres fysiske møter når det er viktig og nødvendig.

Eksamen og undervisning

Gjennom hele pandemien har UiB fulgt helsemyndighetenes nasjonale og regionale anbefalinger og tiltak.

Samtidig har vi vært opptatt av å i størst mulig grad skjerme den faglige virksomheten.

I den fasen vi nå er i defineres all undervisning, eksamen, disputaser og forskningsaktivitet som krever tilstedeværelse på campus som viktig og nødvendig.

I tråd med dette vil UiB fortsette med fysisk undervisning resten av semesteret. Det er ikke innført nasjonale eller lokale restriksjoner som retter seg direkte mot undervisningssituasjonen. Men rådet om at man skal holde seg hjemme om man er syk gjelder fortsatt, samt anbefalingen om å bruke munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand til andre.

Saleksamen vurderes som trygt. Vi vil derfor gjennomføre planlagte eksamener i sal, med godt smittevern.

Dette innebærer:

 • God avstand mellom kandidater i lokalet
 • God avstand ved innslipp og toalettbesøk
 • Håndsprit i lokalet
 • Utdeling av munnbind i salen for dem som etterspør det
 • Ekstra renhold

UiB har fokus på å legge til rette for en trygg og god gjennomføring for alle, i tråd med gjeldene nasjonale og lokale tiltak.

Nasjonale tiltak og anbefalinger:

Regjeringen innførte 30. november en rekke nasjonale tiltak og anbefalinger for å bremse spredningen av omikron-varianten av koronaviruset.

Blant tiltakene er regler for isolasjon hvis man er bekreftet smittett eller nærkontakt til en smittet, samt en anbefaling vedrørende bruk av munnbind.

Tiltakene kommer i tillegg til regler om innreise til Norge som ble innført 26.11, samt regler om testplikt, karantene og isolasjon som ble innført 29.11.

Innreise:

Regjeringen har iverksatt nye tiltak i forbindelse med innreise til Norge. Dette er de viktigste endringene som gjelder innreise og trer i kraft fra fredag 26. november 2021:

 • Alle innreisende over 16 år skal som hovedregel registrere seg i innreiseregistreringssystemet.
 • Gjeninnføring av krav om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for de som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder.
 • Plikt til å teste seg ved innreise uavhengig av hvor du ankommer Norge fra, så fremt du at du ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder - og  kan dokumentere det med et verifiserbart koronasertifikat. 
 • Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.

Hold deg hjemme ved sykdom:

Det viktigste tiltaket ansatte og studenter kan gjøre i en situasjon med mye smitte er å holde seg hjemme hvis man er syk og ha lav terskel for å teste seg.  Selvtester er tilgjengelig fra kommunens teststasjoner. I tillegg vil UiB sørge for at selvtester fortsatt er tilgjengelig på fakultetenes informasjonssentre.

Kommunen ber alle ansatte og studenter merke seg anbefalingen om at ved smitte i husstand (også f.eks kollektiv) så bør alle holde seg hjemme noen dager, så langt det lar seg gjøre, for å følge med på om man selv kan være smittet. Dette gjelder uansett vaksinestatus. Kommunen peker på at en ofte kan få negativ selvtest i starten, men ved ny testing noen dager senere så kan man likevel være smittet.

Les informasjon om hvilke smittevernråd som gjelder hos Bergen kommune.

Ønsker du å ta en selvtest eller PCR-test?

Du kan hente selvteste infosenteret på fakultetet ditt. Kommunen gir også ut selvtester til husstandsmedlemmer, nærkontakter og personer med symptomer. Les mer om testing, symptomer og legehjelp ved koronavirus.

Har du fått positiv selvtest?

UiB driver ikke lenger egen smittesporing. Ring Bergen kommunes smittesporingsteamet på telefon 408 11 195. Du må da ta en PCR-test på Festplassen eller Spelhaugen. Les mer her.

Hvis du får påvist Covid-19?

Om en PCR-test viser at du er smittet, må du isolere deg. Les mer om reglene for isolasjon på FHI.no.

Vaksinering:

Bergen kommune tilbyr vaksinering. Les mer her.