Hjem
Studentsider
Eksamen

To meters avstand ved fysisk skoleeksamen

UiB tilrettelegger fysisk skoleeksamen med to meters avstand fra mandag 13. desember.

Hovedinnhold

-Bergen kommune kom med mye strengere karantenekrav på torsdag. De nye karantenekravene ville sette mange studenter i en vanskelig situasjon, som risikerte å havne i en langvarig karantene på grunn av tilstedeværelse under fysisk eksamen og dermed ikke kunne reise hjem til jul, sier prorektor Pinar Heggernes.

Fredag la UiB til rette for å avholde alle gjenstående fysiske skoleeksamener med to meters avstand slik at studenter ikke skulle stå i fare for å komme i karantene på grunn av eksamen.

- Før kunne fullvaksinerte ha tatt en test for å slippe karantene, men med de nye kravene kan man tidligst teste seg etter syv dager. Da skjønte vi at vi måtte gjøre noe for studentene våre, sier Heggernes.

Nå har Bergen kommune snudd og gått bort fra de strenge karantenekravene. UiB vil likevel gjennomføre de gjenstående eksamenene med to meters avstand.

- Når vi likevel har dette på plass, så ruller vi det ut. Jeg håper at dette vil gi en ekstra trygghet til våre studenter som vi vet er bekymret for fysisk eksamen, sier Heggernes.

Tar i bruk Grieghallen

UiB har vært opptatt av å avholde saleksamen som planlagt inneværende semester i tråd med smitteverntiltak fra nasjonale og lokale myndigheter.

- En alternativ skoleeksamen hjemme er en nødløsning og et dårlig alternativ. Det har vi ønsket å unngå, både av faglige grunner og for å sikre forutsigbarhet og rettferdighet for studentene, sier Heggernes.

For å få til to meters avstand ved alle gjenværende saleksamener måtte det skaffes 250 nye plasser.

- Vi tar nå i bruk en rekke nye lokaler, blant annet Grieghallen. Det har vært mye jobb, men Eiendomsavdelingen, Studieavdelingen, IT-avelingen og fagmiljøene har lagt inn en enorm innsats på kort tid til vi fikk en løsning, sier Heggernes.

Hun ønsker å rette en stor takk til alle for arbeidsviljen og smidigheten.

Unntak på Medisinsk fakultet

Ved hjelp av de nye lokalene kan UiB sikre to meters avstand under eksamen for alle studenter frem til jul.

Noen enkelte emner på medisinsk fakultet blir gjort om til digital hjemmeeksamen likevel for å sikre disse studentenes progresjon i videre studier. Det skyldes at studentene har obligatorisk klinisk undervisning uken før eksamen. Hvis de kommer i karantene på grunn av kontakt under denne undervisningen vil de gå glipp av eksamen.  For disse studentene krever deltagelse i undervisning til våren at eksamener denne semesteret er bestått.