Hjem
Studentsider
Del dine erfaringer:

Ressursgruppe for asperger inviterer til innspillsmøte

UiB og Sammen ønsker å tilby et opplegg for studenter med asperger til høsten, og inviterer derfor til innspillsmøte. Kom på møtet i Egget og del dine erfaringer.

Hovedinnhold

UiB og Sammen ønsker å tilby et opplegg for studenter med asperger til høsten.

Derfor blir du invitert til et innspillsmøte der vi får høre hva du tenker bør være innholdet i dette opplegget.

Vi håper at du ønsker å delta på dette og ser frem til å treffe deg!

Vi trenger erfaringen din.

Mål og forslag til innhold:

Vi ser for oss en blanding av mestringskurs og et sosialt opplegg, og at det vil gå gjennomhele studieåret. Ressursgruppen er ment å være en arena for opplæring, veiledning ogerfaringsutveksling.

Forslag til kursinnhold: Hva er asperger syndrom og autismespektertilstander?

Mestring av stressbelastninger, hva kjennetegner kommunikasjon, tilrettelegging av studiesituasjonen, håndtering avpåtrengende grubling og bekymring, bruk av handlingsregler, hva kjennetegner følelser og relasjoner, muligheter i kommunen; tilbud og rettigheter,

Evaluering og oppsummering.