Hjem
Studentsider
Erfaringsgruppe

Erfaringsutvekslingsgruppe for studenter med autisme

Er du på autismespekteret og ønsker å utveksle erfaringer med andre studenter som også er på spekteret?

Hovedinnhold

Å være på spekteret kan innebære styrker og by på utfordringer i hverdagen som student. På gruppen vil du kunne lære mer om deg selv, bli inspirert av andre og få muligheten til å drøfte erfaringer og stille spørsmål.

Dette er tema som blir tatt opp i gruppen:

 • Hva er autisme og hva sier jeg til andre om diagnosen min?
 • Mestring av stressbelastninger
 • Hva kjennetegner kommunikasjon?
 • Rettigheter som student og tilrettelegging av studiesituasjonen
 • Hvordan mestre studiehverdagen bedre?
 • Håndtering av påtrengende grubling og bekymring og bruk av handlingsregler
 • Hva kjennetegner relasjoner (vennskap og nære relasjoner)
 • Hva kjennetegner følelser?
 • Selvkritikk og selvfølelse
 • Overgang fra å være student til arbeidsliv
 • Informasjon om andre tilbud i kommunen

Hensikten med gruppen er å oppleve fellesskap, dele erfaringer og lære mer om hvordan håndtere egne utfordringer og bli kjent med egne styrker i studiesituasjonen.

Praktisk informasjon:
I denne gruppen er det lagt opp til litt undervisning, men mest fokus på aktiv gruppedeltagelse og erfaringsutveksling. Du bestemmer selv hva du vil dele. Gruppen er et samarbeid mellom UiB og Sammen Psykisk Helse og tilbys til studenter i Bergen.

Oppstart 1. Februar 2023.

10 samlinger à 10 timer, med mulighet for ekstra kollokvie-samlinger

Tidsrom: Onsdager kl. 12.00 – 14.00

Sted: Internasjonalt Rom, 3 etasje ved kantinen, Studentsenteret.

Gruppen ledes våren 2023 av studieveileder Solveig Monstad fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB, og psykologspesialist Gunhild Sandvik Handgård fra Sammen psykisk helse

Påmelding:
Du melder deg på gruppen via skjema. Merk at dersom du ikke kan stille i gruppen onsdager 12-14 pga kollidering med forelesninger, praksis osv, anbefaler vi at du venter et semester med påmelding.

Du vil bli kontaktet i forkant av gruppen med beskjed om du har fått plass. Hvis du får beskjed om at gruppen er full vil du få mulighet til å settes på venteliste til gruppe som starter høsten 2023.