Hjem
Studentsider
Veiledning

Retningslinjer om alkoholbruk for studenter

Disse retningslinjene gjelder for alkoholbruk og servering av alkohol ved Universitetet i Bergen. Ansvarlige arrangører har ansvar for å overholde retningslinjene, og sette seg inn i gjeldende lovverk.

Hovedinnhold

Retningslinjene som gjelder for UiB er basert på alkoholloven, og skal bidra til å forebygge uønskede konsekvenser av alkoholbruk for studenter ved UiB. De skal også bidra til et rusfritt læringsmiljø og øke sikkerheten på campus for studenter.

Retningslinjene 

Følgende retningslinjer gjelder ved UiB:

  • Medbragt alkohol er ikke tillatt på campus på UiB. 
  • Det er ikke lov for studenter å drikke - eller servere alkohol på campus på UiB med mindre det foreligger en skjenkebevilling. 
  • UiB sine enheter kan servere alkohol i små mengder under lukkede arrangementer uten skjenkebevilling. Studenter kan ikke være arrangør av slike. 
  • Studentforeninger kan søke om skjenkebevilling og gjennomføre arrangementer med servering av alkohol på campus på UiB. Godkjenning forutsetter blant annet at arrangementet følger alkoholloven, og at det ikke nytes medbragt alkohol. 
  • Servering av alkohol utendørs kan tillates innenfor et avgrenset/markert område hvis det foreligger en skjenkebevilling. 
  • Vektere vil kunne bortvise studenter som nyter alkohol på campus i tilfeller hvor det ikke foreligger tillatelse eller skjenkebevilling. 

Hvor gjelder retningslinjene?

Retningslinjene gjelder for hele campus, inkludert alle lokaler og uteområder som tilhører UiB. Med campus menes også uteområder i tilknytning til fakultetsbyggene og lignende, som i praksis følger eiendomsgrensene. 

Formålet med retningslinjene

Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre og synliggjøre hvordan alkoholloven gjelder ved UiB. UiB ønsker med dette å skape forutsigbarhet for studenter og studentforeninger, bidra til å skape trygge rammer for alkoholbruk- og servering, og sikre at UiB sitt omdømme ikke blir svekket. Både studentforeninger og UiB-ansatte skal bidra til at retningslinjene blir overholdt.