Hjem
Studentsider
Føringer som gjelder for studenter ved Universitetet i Bergen

Retningslinjer om alkoholbruk for studenter

Disse retningslinjene gjelder for alkoholbruk og servering av alkohol ved Universitetet i Bergen. Ansvarlige arrangører har ansvar for å overholde retningslinjene og sette seg inn i gjeldende lovverk. Studentforeninger og UiB-ansatte skal bidra til at retningslinjene overholdes.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergens retningslinjer om alkoholbruk for studenter

Retningslinjene er basert på alkoholloven og skal bidra til å forebygge uønskede konsekvenser av alkoholbruk for studenter ved UiB. De skal også bidra til et rusfritt læringsmiljø, og økt sikkerhet på campus for studenter. Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre og synliggjøre hvordan alkoholloven gjelder ved UiB. Dette for å skape forutsigbarhet for studenter og studentforeninger, bidra til å skape trygge rammer for alkoholbruk- og servering, og å sikre at UiBs omdømme ikke svekkes. 

Punktene under omfatter hele campus, herunder alle lokaler og uteområder tilhørende UiB. Med campus menes også uteområder i tilknytning til fakultetsbyggene og lignende, som i praksis følger eiendomsgrensene. 

  • Medbragt alkohol er ikke tillatt på campus på UiB. 
  • Det er ikke lov for studenter å drikke eller servere alkohol på campus på UiB med mindre det foreligger skjenkebevilling. 
  • UiB sine enheter kan servere alkohol i små mengder under lukkede arrangement uten skjenkebevilling. Studenter kan ikke være arrangør av slike. 
  • Studentforeninger kan søke om skjenkebevilling og gjennomføre arrangementer med servering av alkohol på campus på UiB. Godkjenning forutsetter blant annet at arrangementet følger alkoholloven, og at det ikke nytes medbragt alkohol. 
  • Servering av alkohol utendørs kan tillates innenfor et avgrenset/markert område hvis det foreligger en skjenkebevilling. 
  • Vektere vil kunne bortvise studenter som nyter alkohol på campus i tilfeller hvor det ikke foreligger tillatelse eller skjenkebevilling.