Hjem
Studentsider
Stipend

Informasjonsmøte Aker Scholarship

Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å reise ut for å ta en master eller ph.d ved et av verdens ledende universiteter.

Fjorårets studentgruppe
Aker Scholarship tildeles studenter som er faglig sterke og som har et ønske om å bidra i samfunnet. Det er ingen forpliktelser ovenfor Aker og det stilles heller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet.
Foto/ill.:
Aker Scholarship

Hovedinnhold

Aker Scholarship er et stipend for deg som ønsker å reise ut for å ta en master eller ph.d ved et av verdens ledende universiteter. Stipendet ønsker søkere fra alle fagfelt og kvinnelige studenter oppfordres spesielt til å søke.

Informasjonsmøtet vil være digitalt. Alle som melder seg på via påmeldingsskjema vil få tilsendt informasjon om hvordan møtet skal foregå.

Kort om stipendordningen

Aker Scholarship støtter master- og doktorgrader innenfor alle fagfelt ved ni av verdens ledende universiteter: Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS).

Som Aker Scholar får du finansiering som supplerer andre støtteordninger. Du vil normalt ikke ha studielån når du er ferdig, og du får hjelpi søknadsprosessene til universitetene.

Aker Scholarship tildeles studenter som er faglig sterke og som har et ønske om å bidra i samfunnet. Det er ingen forpliktelser ovenfor Aker og det stilles heller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet.

Søknadsfristen for å søke stipendet er 17. september 2023.

Her finner du vårens infomøter (husk påmelding)

Tidligere studenter ved UiB som har fått Aker Scholarship

Nanna
Foto/ill.:
Privat

2021 Nanna Lilletvedt Sæten har en bachelor i Sammenliknende Politikk fra UiB og en master i statsvitenskap fra Københavns Universitet. Til høsten starter hun sin PhD i Politics and International Studies ved University of Cambridge. Der skal hun jobbe i grenseflaten mellom politisk filosofi og kunstig intelligens.

Hefigurbilde av Brandt med snødekte fjell i bakgrunnen
Foto/ill.:
Privat

2021 Eivind Brandt er opptatt av samspillet mellom mennesker og systemer, og at alle trekker i samme retning. Etter tre år som psykolog ved Ahus tar Eivind en master i helseledelse (MPH) ved Harvard. Han ønsker å lære mer om hvordan vi kan bruke tverrfaglig kunnskap til å forbedre helsetjenestene.

Portrett av Kristin Haukaas Myhre, smilende med blond hår, gul jakke mot en hvit vegg
Foto/ill.:
Aker Scholarship
2021 Kristin Haukaas Myhre har en master i rettsvitenskap. I løpet av studietiden har Kristin jobbet som praktikant, blant annet i Justisdepartementets lovavdeling, vært hospitant i en domstol og engasjert seg i Juristforeningen. Nå skal hun ta en Magister Juris ved Universitetet i Oxford, hvor hun skal fordype seg i menneskerettigheter, rettsfilosofi og formuerett. 
Portrett
Foto/ill.:
Privat
2020 Elisabeth Eikeland har en master i rettsvitenskap. Hun jobber nå som advokat hos Regjeringsadvokaten, der hun er prosessfullmektig for staten i rettssaker for nasjonale og internasjonale domstoler. Høsten 2021 reiser hun til Stanford for å ta en LL.M.
Haakon
Foto/ill.:
Aker Scholarship

2020 Haakon Ervik har en bachelor og master i anvendt matematikk. Nå tar han doktorgrad innen klimamodellering ved Caltech. Særlig ønsker han å forstå hvordan antagelser om skyer i atmosfæren påvirker usikkerheten omkring fremtidig temperaturøkning.

Aleksander
Foto/ill.:
Aker Scholarship

2020 Aleksander Taule har en master i rettsvitenskap, der han også var redaktør for tidsskriftet Jussens Venner. Under studietiden utviklet han en sterk interesse for juridisk metode og rettsteori på privatrettens område, og særlig for den skandinaviske behandlingen av rettsspørsmål som havner mellom de to obligasjonene kontrakt og delikt. Etter studiene har han jobbet som advokat i Wikborg Rein. I Oxford fokuserer han på rettsteori og rettsfilosofi, og hvordan berikelsestilfeller er behandlet under engelsk rett.

Camila
Foto/ill.:
Aker Scholarship

2018 Camila Cimadamore-Werthein har sin bachelor og master innen molekylær biologi fra Universitetet i Bergen. Der var hun også aktiv i Studentparlamentet og Forskningsutvalget ved UiB. Hun jobber nå med en PhD i biovitenskap i Cambridge der hun ser på fundamentale mekanismer i celler med mål om å kurere og forhindre sykdommer.

Tellef
Foto/ill.:
Aker Scholarship
2017 Tellef Solbakk Raabe har to bachelorgrader fra UiB, i medievitenskap og i organisasjonspsykologi. Ved siden av studiene er Tellef musiker og har utgitt plate. I Cambridge fikk han støtte til en mastergrad i mediesosiologi. Masteroppgaven undersøkte norske aviskommentatorers makt og innflytelse i norsk politikk. Han fortsatte senere med doktorgrad samme sted, og er aktiv i diskusjoner om media og samfunn.
Erlend
Foto/ill.:
Aker Scholarship

2017 Erlend Owesen har en bachelor i filosofi fra UiB og master i filosofi fra Cambridge. Han fikk støtte til en doktorgrad i Cambridge. Erlends doktoravhandling er innenfor sinnsfilosofi og handler om hva smerter er, bevissthet, og om hjernen tenker.

 


 

 

Finn ut mer