Hjem
Studentsider

Erasmus-utveksling i Europa

Hovedinnhold

Før du søker

Søke utveksling

 1. Søke om Erasmus-utveksling → 2. Erasmus-stipendet → 3. Språk, språktest og språkkurs

Søke om Erasmus-utveksling:

 • Til deg som søker utveksling våren 2024: Vi kan dessverre ikke garantere Erasmus-stipend for hele utvekslingsperioden, se mer info i punktet under (om Erasmus-stipendet).
 • Søknadsweb opererer ikke med et kø-system. Dersom du søker og får tilbud om et utvekslingsopphold og takker nei, vil utvekslingsplassen gå tapt og vil ikke bli tilbudt til en annen student. Vi anbefaler derfor alle å vurdere nøye hvilke utvekslingsavtaler de søker på.
 • Faglig relevans er viktig for utvekslingsoppholdet. Studenter som velger utvekslingssted basert på emnetilbudet er generelt mest fornøyde med utveksling. Skriv i søknaden hvilke emner du ønsker å ta mens du er på utveksling, i tillegg til dine språkkunnskaper.

Slik søker du om Erasmus utveksling til UiB

Slik søker du om Erasmus praksis (Traineeship)

Erasmus-stipendet

Skal du reise på utveksling våren 2024?

Vi kan dessverre ikke garantere Erasmus-stipend for hele utvekslingsoppholdet våren 2024. Grunnen til dette er at tildelingen av Erasmus stipendmidler fra EU-kommisjonen for året 2023/24, er mindre enn antatt. Alle som får plass på en Erasmus-avtale vil få Erasmus-stipend, men vi vet ikke den totale størrelsen på stipendet.

Innen utgangen av 2023 vil dere få vite hvor stort Erasmus-stipendet blir, slik at dere har oversikt før utvekslingsoppholdet starter.

Erasmus-stipendet er finansiert av EU og kommer i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen. Stipendet er skattefritt. Stipendet blir beregnet etter hvor lenge du er ute på utveksling, og må bekreftes av vertsuniversitetet mot slutten av utvekslingsoppholdet.

Alle studenter må signere en stipendavtale med UiB og fylle ut en Online Learning Agreement, før de får første utbetaling av Erasmus-stipendet.

Språk, Språktest og Språkkurs

Krav om språkkunskaper

I informasjonsdelen på Erasmus-avtalen står det hvilket språknivå universitetet krever av utvekslingsstudenter, enten på engelsk eller på et annet språk. De fleste universitetene krever nivå B1 eller B2 på CEFR-skalaen som du finner her.

Flere universiteter krever dokumentasjon av språkkunskaper i søknadsprossesen, og studenten har ansvaret for å dokumentere at språkkunskapene er tilstrekkelige. Alle Erasmus-studenter kan ta en gratis online språktest (se under), og de fleste universitet godtar denne som dokumentasjon. Om det ikke er tilfellet, kan du kontakte studieveileder eller erasmus@uib.no for å få dokumentasjon på språkkunnskaper på grunnlag av karakter fra videregående skole.

Ta språktest gjennom EU Academy

For Erasmus-studenter som reiser på studie- eller praksisopphold er det frivillig å ta en språktest før de reiser på utveksling. Testen skal måle det språklige og faglig utbytte av et utvekslingsopphold. Ofte kan denne språktesten legges ved når vertsuniversitetet spør etter dokumentasjon av språkkunskaper.

Slik går du fram for å ta språktesten

Språkkurs 

Det finnes mange og gode muligheter for å ta et språkkurs i utvekslingslandet før semesterstart. Det ordinære Erasmus-stipendet dekker ikke tiden du bruker på språkkurset. Du kan likevel søke om et ekstra stipend:

 1. Lånekassen:
  Lånekassen gir språkstipend til studenter som oppfyller gitte krav. Du kan søke om språkstipend fra Lånekassen samtidig som du søker om vanlig lån og stipend. Les mer på Lånekassen sine nettsider.
   
 2. Ekstra Erasmus-stipend: Dersom du ikke kan få språkstipend fra Lånekassen, kan du få ekstrastipend fra Erasmus til å ta språkkurs før den ordinære Erasmus-utvekslingen starter.
 • Ekstrastipendet tilsvarer opp til en måned ordinært Erasmus-stipend, og kan ikke overlappe med perioden du får ordinært Erasmus-stipend (ikke lov med dobbelfinansiering).
 • Du kan søke om ekstra Erasmus språkstipend for å ta et språkkurs i det lokale språket, selv om du skal ha undervisning på engelsk.
 • Om du ønsker å ta et språkkurs i Norge før du reiser, er det også mulig å søke ekstra Erasmus-stipend.

Du søker om språkstipend etter at språkkurset er gjennomført, og legger ved dokumentasjon på kurset.