Hjem
Studentsider

Erasmus-utveksling i Europa

Hovedinnhold

Når du reiser ut - Sjekkliste

Erasmus Sjekkliste

Alle studenter som skal på Erasmus-utveksling ved UiB, må lese gjennom all informasjon på denne siden.

Nødvendige steg å gjennomføre før utreise

1. Signere stipendavtale med UiB  → 2. Online Learning Agreement (OLA) → 3. Ta EU Academy Språktesten (frivillig) → 4. Utbetaling av Erasmus-stipendet og frister

Ekstra stipend:
Grønn Erasmus: støtte til miljøvennlig reise
Stipend for studenter med færre muligheter eller funksjonsnedsettelse

1. Signere stipendavtale (grant agreement) med UiB

Du må signere Erasmus stipendavtale (grant agreement) ved Internasjonalt Senter, Studentsenteret 2. etasje, som er åpent klokken 11-14 i ukedager. Du vil få en epost fra erasmus@uib.no når stipendavtalene er klare til signering.

Punkter som skal fylles ut i stipendavtalen:

 • Du må fylle ut kontonummer og skattekommune
 • Sjekke at utreise- og heimreisedato stemmer
  (datoer for utvekslingsoppholdet avgjør hvor stort Erasmus-stipendet blir, så det er viktig å sjekke dette)
 • Polisenummer for forsikring og Europeisk helsekort og bestille Europeisk helsekort, om du ikke har gjort det
 • Signere avtalen
Frist utveksling i høstsemester:5. september
Frist utveksling i vårsemester:30. januar

2. Online Learning Agreemenr (OLA) 

Learning Agreement (LA) er en læringsavtale. Alle Erasmus-studenter ha en Learning Agreement før de drar på utveksling. Denne skal signeres av (1) studenten, (2) studieprogrammet/fakultetet ved UiB og (3) vertsuniversitetet.

En Learning Agreement skal inkludere emnene du planlegger å ta ved verstuniversitetet og eventuelt hvilke emner du erstatter i din egen studieplan ved UiB.

Ved UiB bruker vi Online Learning Agreement (OLA) som helt enkelt er en online versjon av læringsavtalen og som signeres digitalt.
 

Slik oppretter du en OLA:

 1. Du må selv opprette en Online Learning Agreement her
  (ikke bruk nettleseren Internet Explorer)
 2. Logg på via eduGAIN/Feide eller Google.
  (Vi anbefaler eduGAIN/Feide. Merk at du må registrere deg første gangen du logger på via eduGAIN/Feide)
 3. Du må selv finne emner ved vertsuniversitetet.
 4. Les gjennom brukerveiledningen, og fyll ut alle felt. Deretter signerer du digitalt.
 • Når du har signert, blir din OLA sendt til ditt studieprogram ved UiB (Sending Institution)
 • Dersom alt er ok, signerer studieprogrammet OLAen din, og den sendes videre til vertsuniversitetet (Receiving Institution) for den siste signaturen.
 • Det er studenten sitt ansvar å sørge for at både studieveileder ved UiB og verstuniversitetet signerer OLA før fristen, for at man skal få utbetalt Erasmus-stipendet.

Dersom alle parter signerer digitalt i OLA systemet, vil vi kunne se det ferdige dokumentet. Du kan likevel gjerne sende en kopi til erasmus@uib.no, for å være sikker på at vi har mottat den.

Dersom en av partene (for eksempel vertsuniversitetet) ikke signerer i systemet, men i en pdf, må du sende en kopi av din Learning Agreement med alle parters signatur til erasmus@uib.no, før fristen 30. januar/5. september.

Ta kontakt med din studieveileder dersom du har spørsmål til OLA. Du får beskjed på e-post og/eller i Erasmus+ App når en part har signert. Du kan også sjekke status underveis ved å logge på OLA eller i Erasmus+ App.

Learning Agreement på PDF (LA)

Ikke alle universiteter er koblet på det digitale Erasmus-systemet.

Du kan fylle ut en LA i word, dersom vertsuniversitetet ikke er koblet til OLA og du får feilmelding, kontakt i så fall studieveileder eller erasmus@uib.no for å få tilsendt word-versjonen. Se i brukerveiledningen for utfylling av LA dersom du lurer på noe!

Trykk her for å laste ned en PDF-mal av LA.

Dersom du har fylt ut en Learning Agreement i søknadsprosessen til vertsuniversitetet, trenger du ikke å fylle ut en OLA i tillegg, men husk å sende en kopi til erasmus@uib.no.

Hjelp til utfylling av OLA/LA:

Dersom du treng mer hjelp eller råd i utfyllingen, kan du kontakte studieveileder ved ditt studieprogram/fakultet. Vi gjennomgår også utfylling av OLA/LA på Erasmus infomøte som alle utreisende Erasmus-studenter inviteres til.

Frist for når OLA/LA skal være signert av alle parter
Høstsemester:   5. september
Vårsemester:  30. januar

3. Ta EU Academy Språktesten (frivillig)

Slik går du fram for å ta språktesten:

Testen heter Placement test og finnes på alle 24 EU-språk. Først må du registrere deg og deretter følges stegene nedenfor:

 1. Gå til EU-Academy og logg inn:  https://academy.europa.eu/
 2. I søkefeltet "What do you want to learn today", skriv inn "Placement test"
 3. Klikk på språktesten du skal ta
 4. Inne på siden, trykk "Enroll" (gul boks til høyre)
 5. Trykk deretter på "Attempt quiz now"
 6. Testen tar 10 - 45 minutter.
 7. Når du har svart på alle spørsmål, trykk på "Finish attempt"
 8. Gjennomgang av resultatene. Den siste siden viser språknivået ditt.

Ved problemer, ta kontakt direkte med support teamet eller les gjennom FAQ nettsiden til språktesten.

4. Utbetaling av Erasmus-stipendet og frister

Erasmus-stipendet

Du får omtrent 70% av stipendet utbetalt i forkant av utvekslingen, og resten utbetales etter avsluttet utveksling. Vi gir normalt ikke mer enn 4 måneder for høstsemesteret og 5 måneder for vårsemesteret, fordi dette erfaringsmessig tilsvarer semestrene i Europa og studenter unngår å måtte tilbakebetale for mye utbetalt Erasmus-stipend. Om semesteret skal vare lenger, må det dokumentes.

Stipendet blir utbetalt dersom du har levert de nødvendige dokumentene (punkt 1 og 2 ovenfor). Erasmus-stipendet er skattefritt og kommer i tillegg til eventuelle lån og stipend fra Lånekassen. 

Frist for innlevering av dokumenter

Høstsemesteret5. september
Vårsemesteret30. januar

Dato for utbetaling

Høstsemesteretførste uken i oktober
Vårsemesteretsiste uken i februar

Vi sender den signerte stipendavtalen og detaljert informasjon om Erasmus-stipendet og dato for utbetaling til alle studenter som skal få Erasmus-stipend. Dette gjør vi i midten av september (høstsemesteret) eller midten av februar (vårsemesteret).

Hva skjer om jeg ikke rekker fristen?

Du mister ikke Erasmus-stipendet om du leverer dokumentene etter fristen. Om signert stipendavtale eller OLA/LA leveres etter fristen, vil stipendet utbetales på et senere tidspunkt.

Dato for sen utbetaling

Høstsemesteret      november
Vårsemesteret        april

Grønn Erasmus: støtte til miljøvennlig reise

Erasmus-programmet ønsker å bidra til å redusere klimaavtrykket og tilbyr studenter som ønsker å reise grønt på utveksling et ekstra stipend.

Dersom du velger å reise med tog, buss eller bil til eller fra vertsuniversitetet ditt, kan du få et ekstra stipend på omlag 1000 kroner. Minst halvparten av reisen (målt i km) skal være gjennomført grønt for at man skal være kvalifisert for å motta Grønn Erasmus-stipend.

For å søke grønt stipend, fyll ut dette søknadskjema etter at reisen er gjennomført. Husk å legge ved kvittering for reisen.

Studenter med færre muligheter og/eller funksjonsnedsettelse

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus har forpliktet seg til å legge til rette for at alle studenter skal kunne reise på utveksling, uavhengig av funksjonsevne. Studenter med funksjonsnedsettelse eller kroniske sykdommer har ofte ikke samme muligheter som andre til å delta i utvekslingsaktiviteter. 

Både studenter som faller innenfor definisjonene studenter med færre muligheter og studenter med funksjonsnedsettelse kan få ekstra stipend. 

Studenter med færre muligheter:

 1. Tilleggsstipend for studenter med barn under 18 år.
 2. Tilleggsstipend for studenter med funksjonsnedsettelse eller kroniske sykdommer. Dette gjelder studenter som har kroniske sykdommer og behov for tilrettelegging som ev. vil føre til ekstrautgifter under mobiliteten
 3. Tilleggsstipend for studenter med flyktningstatus.

Tilleggsstipendet er på 250 € ekstra per måned.

Studenter med funksjonsnedsettelse (special needs):

UiB kan søke om ekstra inkluderingsstøtte fra EU som skal dekke dokumenterte ekstrautgiftar knyttet til utveksling. Behovet må dokumenteres gjennom legeerklæring eller lignende, og støtten skal dekke faktiske utgifter (som ikke blir dekket av hjelpemiddel/støtte som personen kan ta med seg fra Norge). Det er ingen øvre grense for denne støtten.

Slik har EU definert en person med behov for ekstra støtte (special needs):

 • «a person with special needs; a potential participant whose individual physical, mental or health-related situation is such that his/her participation in the mobility action would not be possible without extra financial support».

  Hvordan få tilleggstipend?

  Ta kontakt med Internasjonalt senter/Erasmuskoordinator på erasmus@uib.no dersom du tenker at du kan søke ekstra Erasmus-stipend gjennom en av disse ordningene.