Hjem
Studentsider

Erasmus-utveksling i Europa

Hovedinnhold

På utveksling

Erasmus

Denne siden er for deg som er på Erasmus+ utveksling eller Erasmus+ praksisopphold.

1. Språkkurs: utbetaling av ekstra stipend → 2.Grønn Erasmus: utbetaling av ekstra stipend → 3. Forlengelse av utvekslingsoppholdet →4. Trekk underveis i utvekslingen

1. Språkkurs: utbetaling av ekstra stipend

Har du gjennomført språkkurs, men kvalifiserer ikke til språkstipend fra Lånekassen?

Dersom du ønsker å søke om ekstra språkstipend, for språkkurs enten i Norge eller i vertslandet før semesteret starter, må du sende en e-post til erasmus@uib.no og legge ved dokumentasjon på at kurset er gjennomført (kursbevis eller lignende). Språkstipendet gjelder for språkkurs før semesteret starter, ettersom det ikke er lov med dobbelfinansiering av Erasmus-stipend.

Fristen for å levere dokumentasjon er 15. oktober i høstsemesteret, og 15. april i vårsemesteret. 

2. Grønn Erasmus: utbetaling av ekstra stipend

Reiste du med tog, buss eller bil til eller fra verstuniversitetet ditt? Da kan du få ekstra stipend på 1000 kroner. Etter at reisen er gjennomført, må du sende en e-post til erasmus@uib.no og legge ved kvittering for reisen.

Frist for søknad om grønt stipend:

Vårsemester: 15. aprilUtbetaling: sammen med siste del av Erasmus-stipendet (september)
Høstsemester: 15. oktober Utbetaling: sammen med siste del av Erasmus-stipendet (februar)

3. Forlengelse av utvekslingsoppholdet

Det er som regel mulig å forlenge utvekslingsoppholdet med ett semester. Hvis du ønsker dette må du gjøre følgende:

  1. Kontakt vertsuniversitetet og studieveileder ved UiB for å høre om det er i orden.
  2. Fyll ut en ny (Online) Learning Agreement for det ekstra semesteret og send en kopi til erasmus@uib.no.
  3. Deretter registrerer vi forlengingen og sender en ny stipendavtale for Erasmus-stipendet, som må fylles ut, signeres og returneres.

Skulle forlengingen gå fra vår til høst, vil det være to ulike akademiske år, og det er ikke alltid mulig med forlenging. I tillegg vil det være nødvendig å rapportere to ganger. 

4. Trekk underveis i utvekslingen

Trekk før to måneder:

Studenter som trekker seg før det har gått to måneder må betale tilbake hele Erasmus-stipendet.

Trekk etter to måneder:

Dersom utvekslingsoppholdet har vart mer enn 2 månader når du trekker deg, må du bare betale tilbake stipendet for tiden som er igjen av utvekslingsoppholdet.

Trekk på grunn av sykdom:

Dersom du blir syk eller må avbryte Erasmus-oppholdet av andre gode grunner, kan du sende søknad til Erasmus-koordinator om fritak fra å betale tilbake hele eller deler av stipendet. Legeattest må legges ved en slik søknad. Ta kontakt på e-post: erasmus@uib.no.