Hjem
Studentsider

Erasmus-utveksling i Europa

Hovedinnhold

På utveksling

Erasmus

Denne siden er for deg som er på Erasmus+ utveksling eller Erasmus+ praksisopphold.

1. Språkkurs: utbetaling av ekstra stipend → 2.Grønt Erasmus reisestipend: utbetaling av ekstra stipend → 3. Forlengelse av utvekslingsoppholdet →4. Trekk underveis i utvekslingen

1. Språkkurs: utbetaling av ekstra stipend

Har du gjennomført språkkurs, men kvalifiserer ikke til språkstipend fra Lånekassen?

Dersom du ønsker å søke om ekstra språkstipend, for språkkurs enten i Norge eller i vertslandet før semesteret starter, kan du søke om dette ved å sende dokumentasjon på at kurset er gjennomført (kursbevis eller lignende) til erasmus@uib.no. Språkstipendet gjelder for språkkurs før semesteret starter, ettersom det ikke er lov med dobbelfinansiering av Erasmus-stipend. Språkkurset kan gjennomføres på et universitet eller språkskole.

Språkstipendet er på 3500 kroner (2-4 ukers språkkurs) eller 5000 kroner (4 ukers språkkus eller mer).

Fristen for å levere dokumentasjon er 15. oktober i høstsemesteret, og 15. april i vårsemesteret. 

2. Grønt Erasmus reisestipend

Reiste du med tog eller buss til eller fra verstuniversitetet ditt? Da kvalifiserer du for Grønt Erasmus reisestipend. 

Den grønne reisen må dokumenteres. Om du er på utveksling våren 2024 kan du sende dokumentasjon på den grønne reisen til erasmus@uib.no etter at den er gjennomført, og innen 15. april 2024.

Skal du på utveksling høsten 2024, se Erasmus-utveksling i Europa | Studentsider | UiB.

3. Forlengelse av utvekslingsoppholdet

Det er som regel mulig å forlenge utvekslingsoppholdet med ett semester, og fristen for å søke er 1. desember (for vårsemesesteret).

Hvis du ønsker dette må du gjøre følgende:

  1. Kontakt vertsuniversitetet og studieveileder ved UiB for å høre om det er i orden.
  2. Fyll ut en ny (Online) Learning Agreement for det ekstra semesteret og send en kopi til erasmus@uib.no innen 1. desember.
  3. Deretter registrerer vi forlengingen og sender en ny stipendavtale for Erasmus-stipendet, som må fylles ut, signeres og returneres.

Skulle forlengingen gå fra vår til høst, må det søkes på nytt i søknadsweb på samme måte som for alle som skal på utveksling. Fristen for å søke utveksling for høsten er 1. februar for høstsemesteret. Da vil det i noen tilfeller være nødvendig å rapportere to ganger. 

Søknader om forlenging etter fristen vil ikke bli behandlet.

4. Trekk underveis i utvekslingen

Trekk før to måneder:

Studenter som trekker seg før det har gått to måneder må betale tilbake hele Erasmus-stipendet.

Trekk etter to måneder:

Dersom utvekslingsoppholdet har vart mer enn 2 månader når du trekker deg, må du bare betale tilbake stipendet for tiden som er igjen av utvekslingsoppholdet.

Trekk på grunn av sykdom:

Dersom du blir syk eller må avbryte Erasmus-oppholdet av andre gode grunner, kan du sende søknad til Erasmus-koordinator om fritak fra å betale tilbake hele eller deler av stipendet. Legeattest må legges ved en slik søknad. Ta kontakt på e-post: erasmus@uib.no.