Hjem
Studentsider

Erasmus-utveksling i Europa

Hovedinnhold

Sjekkliste før hjemreise

Erasmus

Denne siden er for deg som har reist hjem fra Erasmus utveksling (studie eller praksisopphold), eller er i ferd med å reise hjem.

1. Signert dokumentasjon på utvekslingsoppholdet (CoEP) → 2. Svare på rapporten fra EU-kommisjonen → 3. Frister og sluttutbetaling → 4. Søke om endelig godkjenning av emner → 5. Skrive studentrapport til UiB

1. Signert dokumentasjon på utvekslingsoppholdet (CoEP)

Vertsuniversitetet må bekrefte datoene du har vært på utveksling ved å fylle ut og signere Confirmation of Erasmus Period. Om de signerer et eget dokument, er dette også i orden, så lenge start- og sluttdato kommer tydelig frem. Dette må leveres før du kan motta siste utbetaling av Erasmus-stipendet.

Det er disse datoane som bestemmer størrelsen på Erasmus-stipendet og hvor mye du vil få utbetalt i etterkant av oppholdet.

  • Startdato: første undervisningsdag eller velkomstdag
  • Sluttdato: den siste dagen studenten må være tilstede ved vertsuniversitetet (eksamen eller undervisning).

Den totale perioden må være på minimum 60 dager dersom det skal kvalifiseres til Erasmus-stipend for studier.

Her er lenken til UiB sin mal for Confirmation of Erasmus Period

2. Svare på rapporten fra EU-kommisjonen

Når utvekslingsoppholdet er over vil du automatisk få tilsendt en e-post fra EU-kommisjonen til din UiB student e-postadresse. Her får du lenke til en rapport/et spørreskjema som må fylles ut.

Dette må gjennomføres før du får siste utbetaling av Erasmus-stipendet.

3. Frister og sluttutbetaling

Når du har fullført disse to punktene kvalifiserer du til å få utbetalt resten av stipendet. Normalt er det rundt 30% av det totale stipendet, men om utvekslingsoppholdet har vært kortere eller lengre enn beregnet fra datoene som står på stipendavtalen, blir slutt-utbetalingen justert. Utbetalingen vil derfor også kunne variere fra student til student.

Frist for å levere Confirmation og svare på rapporten:

På utveksling i høstsemesteret: 30. januar
På utveksling i vårsemesteret: 30. august

Dato for sluttutbetaling

Høstsemester           siste uken i februar
Vårsemester             siste uken i september

Hva skjer om jeg ikke rekker fristen?

Du mister ikke siste del av Erasmus-stipendet om du leverer dokumentene etter fristen. Om Confirmation eller fullført rapport leveres inn etter fristen, vil man få utbetalt stipendavtalen seinere. 

Studenter som ikke leverer Confirmation eller svarer på rapporten fra EU-kommisjonen risikerer å måtte betale tilbake Erasmus-stipendet.

Dato for sen sluttutbetaling

Høststsemesteret        april
Vårsemesteret             november

4. Søke om endelig godkjenning av emner

Dette må gjøres etter at du har fått karakterutskriften. Søknad om endelig godkjenning sendes til ditt fakultet.

Alle studenter må søke om ettergodkjennelse av emnene de tok på utveksling, slik at de kan godkjennes som en del av graden som avlegges ved UiB. 

Her finner du skjemaet som må fylles ut og mer informasjon

5. Skrive studentrapport til UiB

De erfaringene du gjør deg på utveksling er verdifulle for framtidige utvekslingsstudenter, og vi ønsker at alle studenter leverer en rapport fra utvekslingsoppholdet til UiB.

Rapporten leverer du gjennom denne portalen. Den vil etter hvert bli publisert på UiBs nettsider om samarbeidsinstitusjoner.