Hjem
Studentsider

Erasmus-utveksling i Europa

Hovedinnhold

FAQ - Erasmus

Erasmus

Finner du ikke svaret på spørmålene dine på de andre nettsidene? Vi har prøvd å svare på ofte stilte spørsmål

1. Søknadsprosessen til UiB

Q: Kan jeg få utvekslingsplassen til noen andre, om de trekker seg?

A: Dessverre, vi har ikke et køsystem i Søknadsweb på søknad om utveksling. Alle studenter får plass på en utvekslingsavtale. Hvis studenten takker nei til plassen, vil den falle bort. Det blir ikke mulighet for å bli vurdert til en annen utvekslingsplass.

Q: Hva er kravene for å bli tatt opp til utveksling?

A: Les om kravene på egen side.

Q: Hvordan søker jeg om Erasmus Praksisopphold (Traineeship)?

A: Du finner svaret på denne nettsiden.

2. Erasmus-stipendet

Q: Når blir stipendet utbetalt?

A: Du finner svaret på denne nettsiden.

Q: Hva skjer om jeg ikke får levert inn OLA og stipendavtale før fristen?

A: Du vil ikke miste Erasmus-stipendet om du leverer etter fristen. Om nødvendige dokumenter leveres inn etter fristen, blir stipendet betalt ut seinere i semesteret.

Q: Hva skjer med Erasmus-stipendet om jeg stryker i et emne?

A: Stipendet blir beregnet etter perioden du er ute. Skulle du stryke på et emne eller ende opp med færre enn 30 studiepoeng/ECTS, vil du få det samme stipendet.

Lånekassen har andre krav til lån og stipend. Om du skulle ta færre enn 30 studiepoeng på utveksling, bør du sjekke Lånekassen sine krav på deres nettsider.

3. Emner på utveksling

Q: Kan jeg ta fag fra andre fakultet/fagområder enn det jeg er tilknyttet på vertsuniversitetet?

A: Erasmus-avtaler er fagspesifikke avtaler og studenter nomineres til et gitt fagområde. Hvis du tar frie studiepoeng på utveksling og ønsker å velge emner fra andre fagområder enn du er nominert til, må du selv kontakte vertsuniversitetet for å spørre om det er mulig.

Q: Hva skjer med studieprogresjon/graden om jeg skulle stryke i et emne?

A: Mest sannsynlig må du ta igjen disse studiepoengene i løpet av et annet semester. Ta kontakt med din studieveileder.

4. Online Learning Agreement (OLA)

Q: Vertsuniversitetet har ikke signert OLA. Hva skal jeg gjøre?

A: Send en e-post til vertsuniversitetet direkte for å høre. Alternativt kan man sende OLA på pdf til verstuniversitetet, og spørre om de kan signere den versjonen istedenfor inne i den online versjonen OLA (Erasmus Dashboard).

Om du allerede er på vertsuniversitetet, anbefales det å dra fysisk til campus for å spørre om veiledning på et internasjonalt kontor/ infosenter.

Q: Hvordan vet jeg at jeg har signert OLA, og den har blitt sendt videre?

A: Dette kan du sjekke på flere måter. Du skal kunne se i systemet at OLA er signert av deg, og at den er sendt videre til din studieveileder. Det er også mulig å laste ned en PDF-versjon av OLA, og finne signaturen din på dette dokumentet. 

Q: Jeg har endret noen emner etter jeg sendte inn OLA, må jeg gjøre endringer til OLA?

A: Om du endrer på emnene du skal ta på utveksling, må du kontakte studieveileder ved ditt studieprogram for å få bekreftet at det er greit og at nye emner kan godkjennes i graden. Det er også mulig å oppdatere din Learning Agreement/OLA og signeres på nytt igjen av alle tre parter (valgfritt). Dette kan man gjøre inne i OLA systemet. Du trenger ikke å sende kopi av endret OLA til erasmus@uib.no.

5. Confirmation of Erasmus Period (CoEP)

Q: Må jeg levere Confirmation of Arrival?

A: Nei, du trenger ikke levere bevis på at du har ankommet vertsuniversitetet. Vi krever bare en bekreftelse på hele perioden du har vært på utveksling, og den må signeres av vertsuniversitetet mot slutten av oppholdet og sendes til erasmus@uib.no 

Q: Kan jeg inkludere språkkurs i startdato for utvekslingsoppholdet?

A: Nei, språkkurs inngår ikke i det ordinære erasmus-stipendet. Om du ønsker å søke om ekstra språkstipend gjennom Erasmus, se informasjonen her.

Q: Jeg tar de siste eksamenene eksternt fra Bergen. Kan jeg inkludere datoen for siste eksamen som "Date of departure" i CoEP?

A: Datoene i Confirmation skal reflektere perioden du fysisk måtte være tilstede ved vertsuniversitetet, og skal være siste dato du var til stede der. Har du for eksempel eksamener i januar, og ikke reiser tilbake for å gjennomføre disse fysisk men gjennomfører dem i Bergen, skal ikke denne perioden inkluderes i CoEP.