Hjem
Studentsider

Før og under opphaldet

Etter at du har søkt om eit delstudium i utlandet har du framleis ein del arbeid framfor deg.

Hovedinnhold

Dette gjeld t.d. språkførebuing, søknad om førehandsgodkjenning, beredskap og tryggleik og andre praktiske førebuingar. Vi gir deg tips om kva du må hugse å gjere etter at du har søkt om eit utvekslingsopphald og medan du er i utlandet.