Hjem
Studentsider

Godkjenning av studieopphald i utlandet

Delstudiet i utlandet skal kunne gå inn i graden din ved UiB, og godkjenning av utanlandsopphaldet er naudsynt for å unngå å verte forseinka i studiane. Utvekslingsopphaldet må difor vere fagleg førehandsgodkjent som ein del av utdanningsplanen din på studieprogrammet før du reiser ut.