Hjem
Studentsider

Reglement og prosedyrer

Utdanningsfeltet er regulert av både nasjonale lover og forskrifter som bare gjelder for Universitetet i Bergen. Du finner en oversikt over både lokale og nasjonale reglement.

Hovedinnhold

Hvert fakultet har sitt eget studie- og gradsreglement i tillegg til UiBs regelsamling. Vi har også samlet beskrivelser av hvordan fakultetene håndterer spørsmål om blant annet studiepermisjon, godkjenning/innpassing av ekstern utdanning og klager på eksamen.