Hjem
Studentsider

Permisjon

Se under ditt fakultet for beskrivelse av prosedyrer om du ønsker å søke om permisjon fra studiene.

I løpet av studiene får en del studenter behov for permisjon. Permisjon er et tidsbegrenset opphold i en students studieprogresjon.

UiBs lokale regler om permisjon finnes i Grads- og studiereglementet §10. Fakultetene kan i tillegg utarbeide egne regler.  Se også lov om universiteter og høyskoler § 4-5.