Hjem
Studentsider

Læringsmiljøhåndboken

Universitetsstyret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø, men også studentene selv kan bidra.

Hovedinnhold

Et godt læringsmiljø er viktig i studiehverdagen og svært sentralt for studiekvaliteten. Høy kvalitet i utdanningen er blant annet avhengig av et læringsmiljø der det blir lagt vekt på oppdatert kunnskap og vilje til pedagogisk kvalitet. Hver student kan bidra til et bedre læringsmiljø, og vi håper at denne håndboken kan være et nyttig verktøy både for studenter og ansatte. Sammen kan vi gjøre UiB til et godt sted å være og lære.

Om håndboken
Universitetsstyret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø, og Læringsmiljøutvalget er styrets rådgivende organ. Studentene selv står også sentralt i utformingen av eget læringsmiljø.

Læringsmiljøutvalget oppnevnte høsten 2004 en arbeidsgruppe som utarbeidet en håndbok for studentene om det fysiske og psykososiale læringsmiljøet.

Håndboken ble godkjent av Universitetsstyret 24. november 2005. Læringsmiljøhåndboken har blitt revidert høsten 2010 og forslaget til revidert håndbok ble lagt fram og vedtatt i Universitetsstyret 28. oktober 2010.