Hjem

Studentsider

Semesterregistrering

Alle studentar må betale semesteravgift og godkjenne utdanningsplanen sin på Studentweb.

Semesterregistrering - for nye studenter

Når du er teken opp til studium eller skal ta enkeltemne, må du kvart semester

Når du har gjort dette, er du registrert som student for det aktuelle semestret.

Du kan også:

  • annullere/endre eksamensmeldingar
  • oppdatere adressa di

Fristar 

  • Høstsemesteret frå veke 25 til 1. september.
  • Vårsemesteret frå veke 50 til 1. februar.

Våren 2019:

For å vere sikra plass på alle emne på 100- og 200-nivå du vil ta, må du melde deg til undervisning og vurdering før 12. januar. Du vil framleis kunne melde deg til emne med ledig kapasitet fram til 1. februar.

For enkeltemnestudentar: Du kan melde deg til undervisning og vurdering fra 14. januar kl. 9.00.