Hjem
Studentsider
Semesterstart

Semesterregistrering

Hvert semester må du semesterregistrere deg på Studentweb ved å melde deg til emner og godkjenne utdanningsplanen din.

Semesterregistreringv2

STUDENTWEB: Du må semesterregistrere deg på Studentweb og betale semesteravgift hvert semester.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Logg deg på

Du kan logge på Studentweb enten med pålogging via Feide (brukernavn og passord), PIN-kode og fødselsnummer eller ID-porten/MinID.

For å logge på med Feide må du ha aktivert brukerkontoen din. Vil du logge på med PIN-kode men har glemt den, kan du velge å få en ny tilsendt fra påloggingssiden til Studentweb.

Start registreringen

Klikk på den grønne knappen for å starte semesterregistreringen og gå gjennom alle 5 trinnene.

1. Rettigheter og plikter

Her bekrefter du at du har lest og forstått hvilke rettigheter og pliFkter du har som student ved UiB.

2. Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en avtale mellom deg som student og UiB for å sikre at du kan gjennomføre studiet ditt på avtalt tid, enten som heltids- eller deltidsstudent.

 • Du melder deg til undervisning og vurdering (eksamen) i de emnene du skal ta dette semesteret. Det er vanlig å ta 30 studiepoeng (SP) hvert semester. Du må passe på at du ikke melder deg opp i emner med eksamen samme dag.
 • Dersom du ønsker å melde deg til emner som ikke allerede ligger i utdanningsplanen din kan du søke disse opp nederst i utdanningsplanen under “Emnesøk”.
 • For å være sikret plass på alle emner på bachelornivå (begynner ofte med 100 og 200) du vil ta, bør du melde deg til undervisning og vurdering før 20.  august. Etter dette vil du fremdeles kunne melde deg til emner med ledig kapasitet frem til 1. september.

3. Status og oversikt

Her finner du en oversikt over hvilke emner du har tatt, planlegger å ta og hva du må gjøre for å fullføre utdanningsplanen din.

De første semestrene vil du kunne oppleve at du får opp varseltrekanter som forteller at du har mangler i utdanningsplanen din. Dette er fordi ikke alle emnene ligger i planen din ennå. Etter hvert som du legger inn emner i utdanningsplanen din, vil varseltrekantene forsvinne.

4. Min profil

Steg 4 viser en oversikt over din kontaktinformasjon, som adresse, telefonnummer og e-post. Pass på at informasjonen UiB har om deg her er oppdatert.

Øverst finner du studentnummeret.

Det er også her du endrer PIN-koden din om du ønsker det. Det er den du for eksempel bruker sammen med studentkortet ditt for å komme inn i bygg og rom.

Du må velge ditt hovedbibliotek. Du kan bruke alle bibliotekene på UiB, men på Studentweb velger du det bibiloteket hvor du henter bøker som du har bestilt. Det er mest vanlig å velge det biblioteket som har bøker innenfor ditt fag og som er nærmest der du studerer til daglig.

5. Kvittering

Kvitteringen viser hvilke emner du er meldt til dette semesteret. Du mottar i tillegg kvittering på e-post.

Betaling

I tillegg til å semesterregistrere deg må du hvert semester også betale semesteravgift. Det kan du gjøre på semesteravgift.uib.no

Bekreftelse

Når du har semesterregistrert deg og betaling av semesteravgift er registrert hos UiB, skal du se det på forsiden på Studentweb.

Trenger du hjelp?

Andre nyttige sider

   Etter semesterregistreringen kan du også:

   Endre eller slette emner (undervisnings- eller vurderingsmeldinger)

   Du kan frem til fristen 1. september/1. februar gjøre endringer på Studentweb.

   Legge til flere emner

   Dersom du vil gå tilbake å legge til flere emner i utdanningsplanen din velger du Studier og Vis utdanningsplan. Dersom du vil melde deg til emner utenom utdanningsplanen gjør du det via toppmenyen på StudentWeb, under Aktive emner.

   Slette undervisnings- og vurderingsmeldinger

   Du kan slette (annullere) undervisnings- og vurderingsmeldinger via utdanningsplanen eller via toppmenyen på Studentweb, under Aktive emner. Fristen for å trekke seg er 14 dager før eksamen har startet. Dersom du ikke klarer å trekke deg fra en vurderingsmelding på Studentweb, må du sende en e-post til fakultetet innen trekkfristen. Studenter på profesjonsstudiet ved Det medisinske fakultet kan ikke trekke seg fra emner.

   Oppdatere dine personopplysninger i Studentweb

   Noe av informasjon om deg under "Min profil" i Studentweb kan du oppdatere selv, mens andre endringer må du laste opp dokumentasjon på. Det er viktig at du sørger for at du har riktige opplysninger i Studentweb, slik som navn og personnummer på karakterutskrifter, vitnemål, studentkort og i annen informasjon fra UiB.

   Bruke tre eksamensforsøk

   Du kan melde deg til vurdering i et emne inntil tre ganger (med noen unntak). Dersom du ikke sletter emnet innen fristen, vil vurderingsmeldingen gjelde som ett av tre mulige forsøk for emnet. I særlige tilfeller kan du bli innvilget ekstra eksamensforsøk i et emne der du ikke har bestått resultat, men har brukt alle dine tre forsøk. Søknaden behandles ved fakultetet ditt, og du kan ta kontakt med informasjonssenteret ved fakultetet dersom du har spørsmål til dette. Husk å søke i god tid før semesterregistreringsfristen.

   Søknadsskjema (Søknad om ekstra eksamen): Bokmål og Nynorsk.

   Søke om vurderingsmelding etter frist

   I særlige tilfeller kan du søke om å få vurderingsmelding i et emne etter semesterregistreringsfristen. Søknaden behandles ved fakultetet ditt, og du kan ta kontakt med informasjonssenteret ved fakultetet dersom du har spørsmål til dette. Søknadsskjema (Søknad om vurderingsmelding etter frist): Bokmål og Nynorsk.

   --

   Trenger du hjelp?

   Andre nyttige sider