Hjem
Studentsider

Sørviserklæringa for studenter

Sørviserklæringa gjeld for alle som har ein studieplass ved UiB. Den gjeld også for internasjonale studentar der den er relevant.

Hovedinnhold


Såframt det ikkje er utarbeidd eiga sørviserklæring, eller tilsvarande sørvisomtale inngår i studiekontraktar for etter- og vidareutdanningsstudentar, gjeld denne sørviserklæringa der den er relevant også for desse studentane.

Erklæringa gjeld ikkje for eksamenskandidatar utan studierett.